Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски градски съд
Вид на делото:
Въззивно гражданско дело
Номер на делото:
13540
Година:
2018
Съдебен състав / Съдия:
Възз. IV-в състав, ЗЛАТКА Н. ЧОЛЕВА, ЕЛЕНА Т. ИВАНОВА, АЛБЕНА К. АЛЕКСАНДРОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
859
ECLI номер:
ECLI:BG:DC110:2020:20180513540.001
Дата на постановяване:
31.01.2020г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове