Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Районен съд - Димитровград
Вид на делото:
Гражданско дело
Номер на делото:
1184
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
236
ECLI номер:
ECLI:BG:RC561:2017:20160101184.002
Дата на постановяване:
16.08.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Окръжен съд - Хасково
Изходящ номер:
3515
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
28.09.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове