Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски районен съд
Вид на делото:
Гражданско дело
Номер на делото:
56941
Година:
2018
Съдебен състав / Съдия:
Василена Дранчовска

Данни за акта

Вид на акта:
Разпореждане
Номер на акта:
556492
ECLI номер:
ECLI:BG:RC111:2018:20180156941.001
Дата на постановяване:
10.12.2018г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове