П Р И С Ъ Д А

………

 

град Русе, 21.11.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, девети наказателен състав, в публично заседание, проведено на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА

и прокурора ЛЮДМИЛА ДОНЧЕВА

след като разгледа докладваното от съдия Йорданов

наказателно общ характер дело 334 по описа на съда за 2018г., въз основа на закона и доказателствата по делото

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.М.И., роден на *** ***, български гражданин, с мюсюлманска етническа принадлежност, живущ ***, женен, със средно образование, работи като земеделски производител, ЕГН:**********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2014 г. в град Русе, обл. Русе, в съучастие с Ю.Ю.Д. ***, С.С.С. *** и С.А.У. *** като подбудител, подбудил Ю.Д.Д., С.С.С. и С.А.У., пред надлежен орган на власт – нотариус А.Ф. – Нотариус № 629, вписан в регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Русе, като свидетели в производство по обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост на З.М.И. *** по нотариално дело № 723 от 29.07.2014 г. по регистъра на същия нотариус, устно и писмено, съзнателно да потвърдят неистина, а именно, че З.М.И. е владял явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено с намерението на собственик в продължението на повече от десет години недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 3000 кв.м.,представляващо УПИ- IX в квартал № 173 по регулационни план на град Ветово, обл.Русе, незастроено при граници: УПИ -VIII, УПИ-X, УПИ-XIII, УПИ-XVII, УПИ- XVIII, без някой да е оспорвал имота в тези му граници за периода на десетте години на давностно владение от страна на З.М.И. ***, поради и което и на основание чл. 290, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Ю.Д., роден на *** ***, български гражданин, с мюсюлманска етническа принадлежност, живущ ***, вдовец, с основно образование, пенсионер, ЕГН:**********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2014 г. в град Русе, обл. Русе, в съучастие със С.А.У. *** и С.С.С. *** като съизвършители и подбудени от З.М.И. *** пред надлежен орган на власт – нотариус А.Ф. – Нотариус № 629, вписан в регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Русе, като свидетел в производство по обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост на З.М.И. ***, по нотариално дело № 723 от 29.07.2014 г. по регистъра на същия нотариус, устно и писмено съзнателно потвърдил неистина, а именно, че З.М.И. *** е владял, явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено, с намерението на собственик, в продължение на повече от десет години недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 3000 кв.м., представляващо УПИ- IX в квартал № 173 по регулационни план на гр.Ветово, обл.Русе, незастроено при граници: УПИ -VIII, УПИ-X, УПИ-XIII, УПИ-XVII, УПИ- XVIII, без някой да е оспорвал имота в тези му граници за периода на десетте години на давностно владение от страна на З.М.И. ***, поради и което и на основание чл. 290, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., роден на *** ***, български гражданин, с мюсюлманска етническа принадлежност, живущ ***, неженен, с начално образование, пенсионер, ЕГН:**********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2014 г. в град Русе, обл. Русе, в съучастие с Ю.Ю.Д. *** и С.А.У. *** като съизвършители и подбудени от З.М.И. *** пред надлежен орган на власт – нотариус А.Ф. – Нотариус № 629, вписан в регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Русе, като свидетел в производство по обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост на З.М.И. ***, по нотариално дело № 723 от 29.07.2014 г. по регистъра на същия нотариус, устно и писмено съзнателно потвърдил неистина, а именно, че З.М.И. *** е владял, явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено, с намерението на собственик, в продължение на повече от десет години недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 3000 кв.м., представляващо УПИ- IX в квартал № 173 по регулационни план на град Ветово, обл.Русе, незастроено при граници: УПИ -VIII, УПИ-X, УПИ-XIII, УПИ-XVII, УПИ- XVIII, без някой да е оспорвал имота в тези му граници за периода на десетте години на давностно владение от страна на З.М.И. ***, поради и което и на основание чл. 290, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.У., роден на *** ***, български гражданин, с мюсюлманска етническа принадлежност, живущ ***, женен, със средно образование, не работи, ЕГН:**********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2014 г. в град Русе, обл. Русе, в съучастие с Ю.Ю.Д. *** и С.С.С. *** като съизвършители и подбудени от З.М.И. *** пред надлежен орган на власт – нотариус А.Ф. – Нотариус № 629, вписан в регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Русе, като свидетел в производство по обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост на З.М.И. ***, по нотариално дело № 723 от 29.07.2014 г. по регистъра на същия нотариус, устно и писмено съзнателно потвърдил неистина, а именно, че З.М.И. *** е владял, явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено, с намерението на собственик, в продължение на повече от десет години недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 3000 кв.м.,представляващо УПИ- IX в квартал № 173 по регулационни план на гр.Ветово,обл.Русе, незастроено при граници: УПИ -VIII, УПИ-X, УПИ-XIII, УПИ-XVII, УПИ- XVIII, без някой да е оспорвал имота в тези му граници за периода на десетте години на давностно владение от страна на З.М.И. ***, поради и което и на основание чл. 290, ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия З.М.И. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Русе сумата в размер на 47,58 лева (четиридесет и седем лева и 58 ст.), представляваща разноски в хода на досъдебното производство, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия Ю.Ю.Д. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Русе сумата в размер на 47,58 лева (четиридесет и седем лева и 58 ст.), представляваща разноски в хода на досъдебното производство, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия С.С.С. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Русе сумата в размер на 47,58 лева (четиридесет и седем лева и 58 ст.), представляваща разноски в хода на досъдебното производство, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия С.А.У. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Русе сумата в размер на 47,58 лева (четиридесет и седем лева и 58 ст.), представляваща разноски в хода на досъдебното производство, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Русе.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: