П Р О Т О К О Л

 

                                      Гр.Габрово, 14.03.2013 год

 

 

              ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  в публично заседание на  четиринадесети  март  две хиляди и  тринадесета  година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНКО МИНКОВ

                                             

                                                                 

при участието на секретаря БОРЯНА Михова, и  прокурор от Окръжна прокуратура -  НАДЕЖДА ЖЕЛЕВА   сложи за разглеждане НОХД /сп/ № 45 по описа за 2013 година, докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

             

На именното повикване в   09.30 часа, се явиха

 

За Окръжна прокуратура –прокурор Желева.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Д.В.  се явява лично и с адв.И.С. ***, договорен защитник  от 06.03.2013 година.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Д.К.П. се явява лично и с адв.И.С. ***, договорен защитник от 01.08.2012 година.

Предвид изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

                       О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА споразумението между  прокурор Надежда Желева – зам.окръжен прокурор от ОП-Габрово и адв.И.С. ***,  в качеството на договорен защитник на обвиняемите М.Д.В. и Д.К.П.,  по ДП № 577/2012 година на РУ „Полиция” - Габрово съгласно което:

М.Д.В. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, работещ като строител, ЕГН **********- се признава за ВИНОВЕН- при форма на вина пряк умисъл, в това, че през периода месец април 2012 год. до 26.07.2012 год. в с.Здравковец, община Габрово, в дворно място на имот №58, в съучастие, като съизвършител с Д.К.П. ***, в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, засял и отглеждал 42 броя растения от рода на конопа, от които  би могло да се добие под формата на изсушена растителна маса високо рисково наркотично вещество марихуана, както следва:  1487,736 грама със съдържание на АНДК тетрахидроканабинол 1,1 % на стойност 8926,42 лв., 40,888 грама със съдържание на АНДК тетрахидроканабинол 0,9 % на стойност 245,33 лв. и 25,003 грама  със съдържание на АНДК тетрахидронабинол 0,8 % на стойност 150.02 лв., или с общо нетно тегло 1553,627 грама и на обща стойност 9321.77 лева, с което е извършил престъпление по чл.354в ал.1 във вр. чл.20 ал.2,вр. ал.1 от НК, поради което и  при условията на чл. 55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК  му се наложи наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  изпълнението на което се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ,  на основание чл.66 ал.1 от НК, считано от днес.

Д.К.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование,  безработен, студент, ЕГН **********- се признава за ВИНОВЕН- при форма на вина пряк умисъл в това ,че :

1. През периода месец април 2012 год. до 26.07.2012 год. в с.Здравковец, община Габрово, в дворно място на имот №58, в съучастие, като съизвършител с М.Д.В. ***, в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, засял и отглеждал 42 броя растения от рода на конопа, от които  би могло да се добие под формата на изсушена растителна маса високо рисково наркотично вещество марихуана, както следва:  1487,736 грама със съдържание на АНДК тетрахидроканабинол 1,1 % на стойност 8926,42 лв., 40,888 грама със съдържание на АНДК тетрахидроканабинол 0,9 % на стойност 245,33 лв. и 25,003 грама  със съдържание на АНДК тетрахидронабинол 0,8 % на стойност 150.02 лв., или с общо нетно тегло 1553,627 грама и на обща стойност 9321.77 лева, с което е извършил престъпление по чл.354в ал.1 във вр. чл.20 ал.2,вр. ал.1 от НК, поради което и  при условията на на чл. 55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК  му се наложи наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ.

2. През периода от месец юли 2010 год. до месец август 2012 год., в гр.Габрово, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, разпространявал на публични места високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нетно тегло 244,4 грама на обща стойност 4888 лв., с което е извършил престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 предл. 3 във вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и при условията  на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК му се наложи наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

             На основание чл.23 ал.1 от НК  на обвиняемия Д.К.П. се определя едно ОБЩО наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което се ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,  на основание чл.66 ал.1 от НК, считано от днес.

              На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК се отнема в полза на държавата предметът на престъплението по чл.354в ал.1 от НК – коноп /марихуана/ с бруто тегло  95 грама, съгласно приемателно-предавателен протокол №26163/13.12.2012 год. и  коноп /марихуана/ с бруто тегло 1.480 кг, съгласно приемателно-предавателен протокол №26164/13.12.2012 год., намиращ се на съхранение в ГУ „Митници” – София, който следва да бъде унищожен съгласно правилата по ЗКНВП.

 Обвиняемите М.Д.В. и Д.К.П.- със снети самоличности- се задължават солидарно да заплатят в полза на държавата по сметка на Габровски окръжен съд  разноските от досъдебното производство в размер на 225,86 лв.   

На основание чл.24 ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  № 45/2013 год по описа на Габровски окръжен съд.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия М.Д.В. мярка за неотклонение “Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Д.К.П. мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или  протест.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в  10.45 часа.

 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

                      

                                         СЕКРЕТАР: