О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. София, 09.03.2011 г.

 

            СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Наказателна колегия, V въззивен състав, в закрито заседание на девети март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВА ТОДОРОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА ВЪЛЕВА            

                                                                                                   ДАЯНА ЦВЕТАНОВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Цветанова в.н.ч.д. № 867 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХХII  НПК

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 21.02.2011 г. на Софийски районен съд, НО, 93 състав, постановено по н.о.х.д. № 6368/2008 г. по реда на чл.270 НПК, с което е оставена без уважение молбата на подсъдимия Г.Й.Д. за изменение на взетата по отношение на последния мярка за неотклонение „задържане под стража” в по-лека такава.

ВРЪЩА делото на СРС, НК, 93 състав за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

  

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                                2.