Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски градски съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
4042
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
НО 13 състав, АЛЕКСАНДРА Д. ЙОРДАНОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
11
ECLI номер:
ECLI:BG:DC110:2017:20160204042.001
Дата на постановяване:
16.01.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
21.02.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен съд - София
Изходящ номер:
8821
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
31.03.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове