Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Окръжен съд - Пловдив
Вид на делото:
Въззивно гражданско дело
Номер на делото:
2319
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
VI състав, ИРЕНА А. ПИСОВА, БОРИС Д. ИЛИЕВ, ПОЛИНА П. БЕШКОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
1295
ECLI номер:
ECLI:BG:DC530:2016:20160502319.001
Дата на постановяване:
17.10.2016г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен съд - Пловдив
Изходящ номер:
230
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
05.01.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове