Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски районен съд
Вид на делото:
Гражданско дело
Номер на делото:
14025
Година:
2017
Съдебен състав / Съдия:
Силвия Хазърбасанова

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
392576
ECLI номер:
ECLI:BG:RC111:2018:20170114025.001
Дата на постановяване:
23.04.2018г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове