Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Административен съд - Габрово
Вид на делото:
Административно дело
Номер на делото:
140
Година:
2021
Съдебен състав / Съдия:
ГАЛИН Н. КОСЕВ

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
ECLI номер:
ECLI:BG:AD709:2021:20210700140.001
Дата на постановяване:
27.10.2021г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Върховен административен съд
Изходящ номер:
482
Година:
2021
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
21.12.2021г.

Не са намерени свързани съдебни актове