Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски районен съд
Вид на делото:
Гражданско дело
Номер на делото:
83
Година:
2018
Съдебен състав / Съдия:
Клаудия Митова

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
46167
ECLI номер:
ECLI:BG:RC111:2019:20180100083.001
Дата на постановяване:
25.02.2019г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове