Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
878
Година:
2014
Съдебен състав / Съдия:
VIII състав, ВИРЖИНИЯ А. ПЕТРОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
20
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20140200878.001
Дата на постановяване:
12.06.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
04.10.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
8546
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
19.12.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове