Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Апелативен съд - София
Вид на делото:
ВЧНД
Номер на делото:
1228
Година:
2017
Съдебен състав / Съдия:
Карамфила Тодорова

Данни за акта

Вид на акта:
Определение
Номер на акта:
480
ECLI номер:
ECLI:BG:AP100:2017:20170601228.001
Дата на постановяване:
01.10.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове