Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
1035
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
IV състав, ВИЛИСЛАВА Я. АНГЕЛОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
37
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2016:20160201035.001
Дата на постановяване:
20.12.2016г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
06.01.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
581
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
13.02.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове