Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
1409
Година:
2015
Съдебен състав / Съдия:
VI състав, ПЛАМЕН Я. ПАНАЙОТОВ

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
34
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2016:20150201409.001
Дата на постановяване:
21.11.2016г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
10.03.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
2661
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
05.05.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове