Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
761
Година:
2014
Съдебен състав / Съдия:
I състав, ГЕОРГИ В. УШЕВ, АНДОН Г. МИТАЛОВ

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
12
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20140200761.001
Дата на постановяване:
11.05.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
20.11.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
294
Година:
2018
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
19.01.2018г.

Не са намерени свързани съдебни актове