Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Софийски градски съд
Вид на делото:
ВНЧХД
Номер на делото:
4540
Година:
2011
Съдебен състав / Съдия:
ДЕЛЯН Л. ДИЛКОВ, КАРАМФИЛА Р. ТОДОРОВА, ВЕЛИЧКА А. ЦАНОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
46
ECLI номер:
ECLI:BG:DC110:2012:20110604540.001
Дата на постановяване:
17.01.2012г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове