Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
171
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
XII състав, ЛИЛИЯ Н. ГЕОРГИЕВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
37
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20160200171.001
Дата на постановяване:
15.11.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
12.01.2018г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
1792
Година:
2018
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
15.03.2018г.

Не са намерени свързани съдебни актове