Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
1935
Година:
2016
Съдебен състав / Съдия:
XVI състав, ЕЛЕНА Ж. ПОПОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
30
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20160201935.001
Дата на постановяване:
14.09.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
27.11.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
995
Година:
2018
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
12.02.2018г.

Не са намерени свързани съдебни актове