Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
646
Година:
2015
Съдебен състав / Съдия:
II състав, СТОЯН Л. ТОНЕВ, ИВО Ю. ХИНОВ

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
1
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2018:20150200646.001
Дата на постановяване:
09.01.2018г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
08.03.2018г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
1857
Година:
2018
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
16.03.2018г.

Не са намерени свързани съдебни актове