Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Районен съд - Пловдив
Вид на делото:
НЧХД
Номер на делото:
4241
Година:
2018
Съдебен състав / Съдия:
XVII състав, ИВАН М. МИНЧЕВ

Данни за акта

Вид на акта:
Определение
Номер на акта:
776
ECLI номер:
ECLI:BG:RC533:2019:20180204241.001
Дата на постановяване:
09.05.2019г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Окръжен съд - Пловдив
Изходящ номер:
19726
Година:
2019
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
24.07.2019г.

Не са намерени свързани съдебни актове