Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Апелативен съд - София
Вид на делото:
ВНОХД
Номер на делото:
442
Година:
2019
Съдебен състав / Съдия:
Виолета Магдалинчева

Данни за акта

Вид на акта:
Решение
Номер на акта:
249
ECLI номер:
ECLI:BG:AP100:2019:20190600442.001
Дата на постановяване:
01.06.2019г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
Съдържание на мотива:

Не са намерени свързани съдебни актове