Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
1896
Година:
2014
Съдебен състав / Съдия:
VIII състав, ВИРЖИНИЯ А. ПЕТРОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
21
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20140201896.001
Дата на постановяване:
06.06.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
16.08.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
6088
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
02.10.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове