Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
2080
Година:
2017
Съдебен състав / Съдия:
XIII състав, ПЛАМЕН Б. ЕВГЕНИЕВ

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
9
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2018:20170202080.001
Дата на постановяване:
19.03.2018г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
19.04.2018г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
3189
Година:
2018
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
10.05.2018г.

Не са намерени свързани съдебни актове