Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
1423
Година:
2015
Съдебен състав / Съдия:
IV състав, ВИЛИСЛАВА Я. АНГЕЛОВА

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
10
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2017:20150201423.001
Дата на постановяване:
05.05.2017г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
09.05.2017г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
8637
Година:
2017
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
22.12.2017г.

Не са намерени свързани съдебни актове