Моля, изчакайте!
Единен портал за електронно правосъдие

Висш съдебен съвет

Република България
Назад търсене

Данни за делото

Съд:
Специализиран наказателен съд
Вид на делото:
НОХД
Номер на делото:
2617
Година:
2018
Съдебен състав / Съдия:
XIV състав, ИВО Ю. ХИНОВ

Данни за акта

Вид на акта:
Присъда
Номер на акта:
23
ECLI номер:
ECLI:BG:PC105:2019:20180202617.001
Дата на постановяване:
15.04.2019г.
Съдържание на акта:
Дата на постановяване на мотива:
10.05.2019г.
Съдържание на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:
Апелативен специализиран наказателен съд
Изходящ номер:
4948
Година:
2019
Тип на документа:
Писмо
Дата на изпращане:
26.06.2019г.

Не са намерени свързани съдебни актове