НОХД № 500/17г. МОТИВИ :

 

      Подсъдимият Х.М.И. *** е обвинен в това, че за времето от 14.11. до 15.11.2016г. в с.Ковачица, обл.Монтана, проявил жестокост към гръбначно животно-кубе, собственост на А.Н.М. от с.с., като с това му причинил противозаконно смърт-престъпление по чл.325б, ал.1 от НК.

       Производството по делото е разгледано по общия ред.       

       Представителят на ЛРП в с.з. поддържа обвинението което намира за доказано по безспорен и категоричен начин по отношение на подсъдимия. Предлага на съда да приложи разпоредбата на чл.78а от НК, тъй като са налице законовите предпоставки за това, и да освободи подсъдимият от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание „Глоба” към средният размер предвиден в закона.

         Подсъдимият не се признава за виновен в извършване на престъплението. Дава кратки обяснения, в които твърди, че няма нищо общо с въпросното куче.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни.

        Съдът, след като се запозна със събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

       Свидетелите А.Н.М. ***, в съседство с подсъдимият Х.М.И., с който се намират в лоши отношения.

       В началото на 2016г. дъщеря им – свидетелката Д.Н. намерила на улицата малко куче, с неопределена порода, на около 30-40дни, което взела със себе си и със съгласието на родителите си започнала да се грижи в къщи за него.Кучето било черно на цвят и кръстено от тях „Рамбо”. Семейството го отглеждали в двора си, който бил добре заграден, поради което не се налагало да бъде вързано.

       На 14.11.2016г. вечерта св.М. приготвила храна за кучето и започнала да го вика по име, но то не се появило. На следваща сутрин 15.11.2016г. кучето също го нямало. По-късно през деня дъщерята на св.М. и се обадила по телефона, като и съобщила, че нейни приятели и съученици са и казали, че кучето е убито и хвърлено на боклука.

       За времето от 14.11. до 15.11.2016г. подсъдимият забелязал въпросното куче да минава по улицата на която живее, и с оглед на влошените отношения с неговите съседи решил да го умъртви. За тази цел взел една мотика, с която хвърлил по кучето. Кучето паднало на земята, започнало да скимти, след което спряло да мърда. След като умъртвил кучето подсъдимият го хванал с ръце и го завлякъл до боклука в близост до Трафопоста на ул.”Тридесета” в с.Ковачица, обл.Монтана. В този момент по улицата минавала св.И.Д. и св.С. Пламенов, които възприели действията на И..

        След полученото обаждане от дъщеря и на 15.11.2016г. св.А.М. тръгнала да търси кучето, като се отправила до мястото посочено от нея. Там намерила кучето умряло, изхвърлено на боклука, при което падала сигнал в РУ гр.Лом за убито куче. На място била изпратена дежурна следствено-оперативна група, който извършила оглед на местопроизшествие.

          Горното се установява от фактическа страна от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в с.з. свидетели А.  Н.М., И.Н.Д., С.А. П.,  Н.К.Н., С.Н.К., Д.А.Н. и К.Ц.З., които съдът кредитира, като обективни, взаимно свързани, както помежду си, така и с останалите събрани по делото доказателства.

       Съгласно заключението на вещото лице д-р Н.Г.Б., изготвил назначената по делото Съдебно Ветеринарно-медицинска експертиза, което съдът приема изцяло като дадено обективно и безпристрастно при външният оглед на трупа на кучето са установени фрактури в областта на главата, гръбначен стълб и крайници. Предвид липсата на открити рани в областта на главата, уврежданията са получени след нанасяне на удари с тъп предмет. Настъпилата смърт на животното е вследствие нанесените удари и фрактурите на горна челюст и теменна кост, и подлежащите меки мозъчни структури.

       Видно от приложената по делото Справка за съдимост подсъдимият е осъждан с 4бр. влезли в сила присъди, като по отношения на осъжданията му е настъпила реабилитация по давност, на осн. чл.88а от НК.

      Съдът намира, че подсъдимия е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна  престъпният състав на чл.325б, ал.1 от НК, а именно че за времето от 14.11. до 15.11.2016г. в с.Ковачица, обл.Монтана, проявил жестокост към гръбначно животно-кубе, собственост на А.Н.М. от с.с., като с това му причинил противозаконно смърт.

       Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер и неговите обществено опасните последици.

       От субективна страна е налице пряк умисъл, като подсъдимия е съзнавал общественоопасния характер на деянието, неговите общественоопасни последици и е целял тяхното настъпване.

      Съдът намира, че по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства може да се направи извод, че подсъдимият е извършил престъплението за което е предаден на съд.

       В нормата на чл.325б, ал.1 от НК законодателят е предвидил за това престъпление две кумулативни наказания „До три години лишаване от свобода” и „Глоба от 1000лв до 5000лв”.

        С престъплението няма причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. 

        Видно от изготвената справка за съдимост подсъдимият е реабилитиран по давност за осъжданията му.

         В предвид на изложеното по-горе, съдът на осн. чл.78а, ал.1 от НК освободи подсъдимият Х.М.И. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000лв /хиляда лева/, която да заплати в полза на държавата. При определяне размера на наказанието съдът взе предвид социалното и материално положение на подсъдимият, както и имущественият му статус.

       С оглед изхода на делото и на осн. чл.189, ал.1 от НПК, съдът осъди подсъдимият да заплати по сметка на ОД на МВР гр.София направените в хода на ДП деловодни разноски в размер на разноски в размер на 38,64лв /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, а по сметка на ВСС направените съдебни разноски в размер на 20лв /двадесет/ лева, както и 5лв държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

        Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :