МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД 1423/15 ПО ОПИСА НА СНС

 

         

На 16.11..2015г. е внесен обвинителен акт от СП против подсъдимите : Д. Ч.Д.;М.С.У.Б. ;П.Г. Б.:

 

 

1.По отношение на подсъдимия Д. Ч. Д. – роден на **.**.1971г. в гр. Н., Н., н. гражданин, осъждан, неженен, с висше образование, с адрес за призоваване: гр.С., жк. “*****, с наложена от дирекция „Миграция“ ПАМ експулсиране, ЛНЧ ******** е повдигнато обвинение:

 

Ø за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1, от НК за това , че:

 

за времето от месец февруари 2007г. до 12.11.2007г. на територията на Р.Б. от затвора в гр. С., затворнически блок **, кИ.№ 7, чрез мобилен телефон №***** ръководил организирана престъпна група с участници М.С.У.Б. и П.Г.Б., създадена с цел да върши в чужбина престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК

 

2.По отношение на подсъдимия М.С.У.Б. – роден на 11.02.1959г. в гр.Л., Н., н. гражданин, неосъждан, разведен, с  висше икономическо  образование, с  постоянен и настоящ адрес за призоваване: с.М., обл. В.Т., общ.С., ул. „М. Т.“ №**, ЕГН **********, със статут на постоянно пребиваване, работи като търговски представител на фирма „Д.“ е повдигнато  обвинение:

 

Ø за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК за това, че:

 

 

За времето от месец февруари 2007г. до 12.11.2007г. на територията на Р.Б. участвал в организирана престъпна група с ръководител- Д. Ч. Д. и участник П.Г.Б., създадена с цел да върши в чужбина престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК;

 

3.По отношение на подсъдимия П.Г.Б., роден на **.**. **** г. в гр. Л., Н., н. гражданин, със средно образование, женен, с постоянен и настоящ адрес за призоваване: гр.С. жк. “Л.“ **, ет.**, ап.**, ЛНЧ **********, работи като статист в „Т.П.“-  е повдигнато обвинение:

 

Ø за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК за това, че:

 

за времето от месец февруари 2007г. до 12.11.2007г. на територията на Р.Б. участвал в организирана престъпна група с ръководител- Д. Ч. Д. и участник М.С.У.Б., създадена с цел да върши в чужбина престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2НК.

Представителят на СП поддържа изцяло повдигнатите обвинения, счита същите за изцяло обосновани и доказани и взема становище , че подсъдимите следва да бъдат признати за виновни изцяло по повдигнатите им обвинения;

 

          Защитата на подсъдимите пледира за невиновност и за оправдателни присъди.

 

Наказателното производство е водено по общия ред.

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

В периода февруари – ноември 2007г. на територията на Р. Б. функционирала организирана престъпна група част от международна престъпна структура , която се занимавала с трафик на наркотични вещества , които се пренасяли от Южна,  Северна Америка и Африка към Европа/ без Б./, като преноса на наркотиците ставал чрез куриери-„ мулета“, които или поглъщали наркотичното вещество или го пренасяли в багажа си. За целта подсъдимите вербували социално слаби или неграмотни хора като им обещавали възнаграждение.

Цялостната организационна структура на престъпната група , финансирането и  определянето от кои страни , колко и какво количество наркотично вещество ще бъде трафикирано се определяло от подсъдимия Д. Ч.Д.. Д. имал контакт с други дилъри, на които доставял наркотично вещество. По отношение на подсъдимия Д. било приложено експлоатирането на СРС /Разрешение за използване на СРС №18-20**-16.**.2007-18.49 по отношение на телефонен номер ******** , използван от подсъдимия  Д. Д./.

 

На 16.**.2007г. се провел Разговор №1между  Мъж/ тел. **** / и Д. Д. / телефонен номер ***** /- ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС:

Мъж :“Искам екстази. Има там у Булгария?“

Д.: „Еми хубави има в Холандия брат. Еми аз мога да ти намерим нещо по- хубаво в Холандия и евтино“.

Едно от лицата, което преговаряло с подсъдимия Д. за закупуването на количества наркотични вещества на едро , във ВДС , изготвени чрез използване на СРС се представяло като Н.. Това лице участвало и като лице, набиращо куриери, които пренасяли наркотични вещества за организираната престъпна група.

На 16.**.2007г. 21.20ч. се провел Разговор между  Мъж/ тел. *****/ и Д. Д. / телефонен номер ***** /- ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС:

Мъж:“ Здравей брат аз съм Н..“

 

На 19.**.2007г. 15.**ч. се провел Разговор №4  между мъж- Н. / *****/ и  Д. Д. / телефонен номер *****/- ВДС чрез използване на СРС:

Н.: „Дай мостра ако го знайш.“

Д.:“ Мостра, проба, да може.“

Н.:“Разбираш ли ако отивам така напразно да говори, нищо не излиза, друго кога дадеш на човек, вижда за какво става въпрос….“

Д.:“ Колко продава там Аз ще праим нещо по- добре, че да ти донесе директно там….Завъртим некой телефон и ще ти пишем съобщение…“

Н.:“Друго мой човек къде стига?“

Д.:“ Горе бе…“

Н.:“ Дори къде отива не знам.“

Мъж/Н./:“ Аа брат още нещо те молим.“

Д. Д. :“Да“.

Мъж/Н./:“ Ще кажи на П. да ми изпрати седемдесет еуро“.

Д. Д.:“ Ще му кажем той е в С.“

Разговор №5  между мъж- Н. / *****/ и  Д. Д. / телефонен номер *****/- ВДС чрез използване на СРС:

Н.“И марихуана има  брате?“

Д.:“ Ей брате какво говориш……. Абе искаш да изхвърлим телефону на боклуку. Какво говориш“.

 

През месец февруари 2007г. подсъдимият Д. Ч.Д. се намирал в СЦЗ -С.. В сградата на затвора, блок №0**, кИ.№*- подсъдимият Д. разполагал с незаконно внесени и в разрез с правилника на затвора мобилни апарати, скрити, както следва: един брой телефон, скрит в контакт на килията  и пет броя телефона, скрити  от външната страна на прозореца, вкопани под тухла. Чрез мобилните телефони подсъдимият  Д. Д. осъществявал ръководството на организирана престъпна група- български клон от международна престъпна група, която се занимавала с трафик на наркотични вещества. Д. Д. имал контакти с лица от Южна, Северна Америка и Африка , както и в Европа като съвместно представителите на клоновете в различните страни осъществявали трафикирането предимно на кокаин в посока към различни държави в Европа. Ръководните функции на подсъдимия Д. Д. били свързани с финансирането на трафика, осъществяван от многобройни куриери и координирането на дейността на другите участници, които се намирали в Б..

 

Подсъдимият Д. Ч.Д. поддържал контакт с подсъдимия П.Г.Б.- това ставало, както чрез посещения на Б. в затвора– видно от приобщената справка от затвора за посещения на подсъдимия/, така и чрез разговори по мобилните апарати. Подсъдимият П.Г.Б. получавал финансиране от Д.; От една страна, той самият набирал курирери от Р.Б.- напр. свидетелят И.П.. Основната дейност на П.Г.Б. била да съдейства на куриерите на наркотични вещества да си изготвят международни паспорти / включително били покривани разходите по издаването на документи за самоличност /, закупувал самолетните им билети, настанявал ги в хотели или хостели в С. при необходмост докато течал инструктажа им за поглъщане на наркотичните вещества, сам провеждал въпросния инструктаж, закупувал необходимите вещи за пътуване на лицата-раници, тениски, за да приличат куриерите на туристи. В деня на полета П.Г.Б. придружавал куриерите с такси до летището на Аерогара С.- салон заминаване, връчвал им самолетните билети, дребни джобни, с които да си заплатят таксито в държавата, в която пристигат и ги снимал с фотоапарата или телефона си. Снимките на куриерите се изпращали на участници в трафика на наркотични вещества в съответната държава, за да могат същите да се свържат с куриерите. П.Г.Б. връчвал на куриерите  подробни указания за това как да се придвижат от летището до съответния хотел,  телефонни номера на координаторите на дейността в съответната държава. Куриерите поддържали контакт с подсъдимия П.Б., както с намиращия се в Централния Софийски затвор подсъдим Д. Д.. Д. разполагал в килията си в СЦЗ с мобилни апарати , които били скрити – един- в контакт в помещението , а останалите пет мобилни апарата се намирали в тайник в стената на прозореца от външната страна, където имало подвижна тухла. Номерата на мобилните апарати и СИМ карти, с които разполагал подсъдимият Д. в затвора били , както следва: СИМ карта  ***** и с мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****, СИМ- карта на М-ТЕЛ *****; Мобилен апарат „Моторола“, IMEI *****, Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI *****, СИМ карта „ГЛОБУЛ“  - „БИ КЪНЕКТ“ *****; Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****, СИМ картаВИВАТЕЛ № *****; Мобилен апарат „Самсунг“, IMEI *****,  СИМ- карта ВИВАТЕЛ *****; Мобилен апарат „Нокиа 1**0“,  IMEI  *****, СИМ- карта *****.

                                                       

Подсъдимият П.Г.Б. контактувал чрез мобилен апарат ИМЕЙ ***** *****. В тефтер, иззет от дома на П.Б., на корицата бил записан телефонен номер  *****–Д.“. В  тефтера били записани и данните на друго лице , обитаващо килията на Д. Ч.Д. - Н.лас М.- ** група. Други СИМ карти били предоставени на Б. от приятелката му М.И.Г., както следва карта с № **** и карта с № *****.

Друг телефонен номер *****ползван от Б. бил посочен от него в нареждане за превод на парична сума от  28.02.2007г. чрез „У.Ю.“ за сумата от ** евро във Франция на името на К. Д./ВД  приобщени към делото/ . 

Основен източник на комуникация на подсъдимите Б. и Д. със сътрудници за трафик на наркотични вещества бил ползвания имейл адрес *****@yahoo.com, където се съдържала конкретна информация за имена на хотели и хостели , където да бъдат настанявани мулетата, както и всякаква друга свързана с пребиваването в съответната държава информация.

Това се установява от Разговор  №* между мъж/*****/ и подсъдимият Д. – ВДС, изготвено чрез използване на СРС:

Д.: „Нали аз съм ти пратил мойта имейл адрес, друго- телефон нумеро………Еми ще ми пращаш съобщение на мойта имейл адрес и шъ ти звънне, независимо къде се намира-„

Мъж:“ А имейла го нямам. Аз, аз загубих всичко. Аз се напих иии това е нов телефон мой.“

Д.:“ Ама това е на мойто име Д. Д., две ат  яхо дот ком. Пак отново сега шъ пратя.“

Мъж:“Прати адреса, не адреса- телефона на брат ти.“

 

ВДС, изготвено чрез използване на СРС №8 от телефона на Д. Д. /*****/ било изпратено кратко съобщение на телефон 007926549760:

Email *****@yahoo.com   tel. brat *****

На 17.**.2007г. 21.16ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****/ иззет от килията му/ изпратил смс на №***** със съдържание „Брат моят имейл е *****@yahoo.com“.

На 17.**.2007г. 21,47 подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****/ иззет от килията му/ изпратил смс на №***** със съдържание „Брат ти си навън кажи ми какво искаш да правиме.Види се с П.“.

 

Третият участник в организираната престъпна група бил подсъдимият М.С.У.Б. , който живеел в с. М., общ. С.. Основната функция на Б. била  свързана с набирането на курирери за трафика на наркотични вещества. Б. контактувал предимно с Б., поради обстоятелството  че контактите с Д. били по- ограничени поради факта, че Д. ползвал мобилните апарати само когато му е възможно. Б. бил на най- ниско ниво в изградената структура получавал оперативни нареждания от Б..

През инкриминирания период подсъдимият П.Б. запознал приятелката си- М.И.Г. с брат си Д.и Б. и съпругата му В., както и с лица на име А. и П.. Във връзка с промоция на СИМ карти на мобилен оператор В. закупила СИМ карти, като карта с № ***** се ползвала от Г., а **** ползвал П.Б.. Г. имала и други СИМ карти с номера *****; *****; Г. предоставила на П.Б. и карта с *****.

През инкриминирания период свидетелката Г.И.Б. работела в гр. С., в туристическо бюро „П.“ като туристически агент. Подсъдимият П.Б. посещавал често туристическото бюро и закупувал самолетни билети. След време Б. се сприятелил с Б., като Б. започнал да закупува самолетните билети на изпращаните от подсъдимите мулета – трафикиращи наркотични вещества със съдействието на Б.. Чрез Б. били закупени самолетни билети- за българи с имена В. и П. с дестинация С.- Х.- К.; за румънец с имена М. О.  с дестинация С.- П..

Д. финансирл закупуването на билети за куриерите като били превеждани пари, както на подсъдимия П.Б., така и на приятелката му  свидетелката Г.Б.

На 22.**.2007г. 21.35ч. било изпратено кратко съобщение  №6 / ВДС, изготвено чрез експлоатация на СРС /от телефона на Д. Д. / телефонен номер *****/ на  телефонен номер  *****/:

„Здравей братко, когато имаш 500 изпрати ги на Г.И.Б.- това е жената на момчето тук в С., Б..“

През 2007г. свидетелят Г.Г.П. работел в ГД БОП, отдел „Наркотици“, сектор „Борба с международния наркотрафик“ като оперативен работник.  В началото на 2007г. в ГД БОП била регистрирана оперативна разработка във връзка с получена информация по линия на международен обмен  във връзка със задържани лица във Франция, както и информация от „Интерпол“ и „Европол“ за организирана престъпна група, ръководена от н. граждани ,извършваща трафик на наркотични вещества чрез използване на куриери, които или поглъщали на капсули наркотични вещества или ги пренасяли в багажа си. При провеждането на оперативни мероприятия се установило, че подсъдимият П.Г.Б. поддържал връзка с лишения от свобода Д. Ч.Д., от когото получавал инструкции. В голяма част от случаите самолетните билети на куриерите на наркотични вещества били закупувани чрез туристическото бюро, в което работела приятелката на подсъдимия П.Б.- Г.Б.. Друро чрез мобилен апарат от кИ.та си в СЦЗ организирал пътуванията на куриерите в чужбина. Свидетелят П.- получил служебно информация за провеждани срещи между подсъдимите Б. и Б. в района на с. Обнова, а по линия на международен обмен била получена и информация за изпращани куриери в чужбина. Мулета- трафиканти имало и от румънски произход- П. Й. К., Ч. В.,  К. Л.- тримата задържани в К. Р., Ф. Г. и Ф. при опит за трафик на кокаин. Задържанията били осъществени чрез взаимодействие  на чуждестранни служби и ГДБОП. Използването на румънски граждани било резултат от това , че в една кИ.с подсъдимия  Д. бил румънския гражданин - Н. Б..

 

През декември  2006г  свидетелят Д.С.К. бил безработен, същият бил познат с подсъдимия М.Б. – срещнали се и К. попитал Б. дали може да му намери работа.  Б. му казал, че ще му съдейства за  работа при негови хора . През началото на 2007г. подсъдимият М.Б. и К. се срещнали в С. в „Хепи“ с подсъдимия П.Б. като в разговора Б. казал, че ще изпратят К. в Холандия. Подсъдимият П.Б. закупил самолетен билет за К. като уговорката била в А. да бъде посрещнат от човек на подсъдимите. На сутринта преди заминаването подсъдимият Б. посрещнал свидетеля Д.К. пред терминала . Подсъдмият П.Б. снимал свидетеля Д.К. , след което последният се отправил към служба „Граничен контрол“ на летище С.. На паспортна служба свидетелят бил спрян, тъй като имал наложена ПАМ „Забрана на напускане пределите на страната“, поради което се върнал обратно, продал самолетния билет и напуснал района на аерогарата.

Пи извършено претърсване и изземване в дома на Б. било открито фотокопие от лична карта на свидетеля Д.К..

 

През инкриминирания период като куриер на наркотично вещество бил вербуван  Г. С. Г. от село Л., който след установяването на самоличността му от служители на ГДБОП и до задържането му в Перу бил  в постоянен контакт с подсъдимия Б. и получавал от последния указания.  На Г.Г. били изпращани пари от Б. чрез „У.Ю.“ като трасферите били наредени от офис на адрес гр. С., бул. “М. Л.“ №**/ВД , приобщени по делото/. На 16.05.2007г. от Д. Б.- били наредени 300 щ.д на Г.С.Г. с държава на получаване Перу и на 25.05.2007г. били наредени  от Д. О. 200 щ.д на Г.С.Г. с държава на получаване Перу.

През инкриминирания период К.Е. Д.  бил нает като куриер от подсъдимия П.Б. за осъществяване на  трафик на кокаин. Действията на групата във връзка с изпращането на Д. като куриер била разследвана от свидетеля П. /ГДБОП/ и под контрола на органите за международно сътрудничество. Подсъдимият П.Б. придружил К. Д. до Аерогара С., по маршут С.- П. –Буенос Айрес, което обстоятелство било установено от анонимен свидетел №002, който работел като митнически инспектор  отдел МРРН- Аерогара С. . Преди заминаването подсъдимият Б. снимал Д. с фотоапарата си.

Д. пристигнал Буенос Айрес, след което се върнал в П.. На 28.02.2007г. подсъдимият П.Б. изпратил чрез „У.Ю.“ от клон на адрес гр. С., ул. „С. С.“ №*-сумата от **0 евро във Франция на името на К. Д. като преводът бил извършен в 11.59ч. На преводното нареждане бил посочен мобилен телефон на Б. -*****. /ВД, приобщено по делото/.

На 28.02.2007г. К. Д. бил задържан на територията на Франция с 3 120 / три хиляди сто и двайсет/ грама кокаин, за което бил осъден  от Наказателен съд П. на „Лишаване от свобода“ за срок от две години- Решение на Наказателен съд П. от 01.08.-2007г.

През месец юни 2007г. свидетелят И.П. П., живущ в гр.П. се намирал в гр.С. , където в пицария се запознал с лице с негърски произход. Заговорили се и мъжът му предложил да изкара 3000 долара за пътуване в чужбина. П. си записал телефона на мъжа, който се представил  – П.Б.. П. размислил и по- късно позвънил на Б.. Свидетелят и П. си определили среща  в закусвалня „Спиди“ в центъра на гр. С.. На срещата П.Б. бил придружаван от приятелката си, която превеждала и е неустановена по делото. П.Б. разяснил на свидетеля И.П.П. условията по предложението, а именно-свидетелят трябвало да отпътува до Буенос Айрес/ Аржентина/ като самолетният билет щял да бъде закупен от подсъдимия Б.. П. трябвало да вземе от Аржентина 1,200 кг. кокаин, който да пренесе до А.. Кокаинът щял да бъде в  ампули/капсули с диаметър около 30 мм. Инструкции свидетелят щял да получава от лице- брат Д./също н. гражданин/, който се намирал в затвора в гр. С. чрез СМС-и. Свидетелят трябвало да поддържа връзка с Д. чрез смс-и през цялото време. П.Б. обяснил на И.П.П., че след пристигането си в Аржентина трябвало да вземе такси и да се настани в хотел, който бил записан на лист, даден му от П.Б.. В хотела П. трябвало да изпрати на СМС номера на стаята си и щял да бъде потърсен от човек, който щял да му предаде наркотичното вещество.  И.П.П. трябвало или да глътне капсулите или да ги пренесе в багажа си , за да ги пренесе до А.. Заплащането за извършеното от свидетеля П. щяло да стане в А.. След като свидетелят И.П.П. се съгласил , П.Б. го настанил в хостел без свидетелят да се регистрира и му закупил употребяван мобилен телефон „Нокия“ с карта, маратонки, сак и две тениски, за да изглежда като турист при преминаването през границата. След около 3-4 дни- на 06.06.2007г.  П.Б. съобщил на П., че е закупил билет за Буенос Айрес за самолет, който излитал в 14.00 часа . П.Б. дал на П. лист, на който със синя химикалка били изписани инструкции във връзка с пътуването. П. си приготвил багажа и двамата заедно потеглили към летището с такси. В таксито П.Б. дал на свидетеля И.П.П. джобни пари, личната карта и паспорта, а самолетния билет му дал на летището. /ВД, приобщено по делото- Eлектронен билет на „Еърфранс“ № ETKT ***** на името на свидетеля И.П. бил с дестинация С.- П.- 06.06.2007г.; П.- Буенос Айрес- 06.06.2007г;  и връщане Буенос Айрес  - П.-18.06.2007г;/. На летището П.Б. извадил телефона си и снимал свидетеля П. в цял ръст.  И.П.П. влязъл в салона за заминаване, изчакал 15 минути , след което излязъл от летището и се прибрал в гр. П..  П.Б. и Дани/ подсъдимия Д./ звъН.на телефона, който П. бил закупил и предал на И.П.П., но свидетелят не отговорил на повикванията и изхвърлил СИМ картата. Действията на подсъдимия П.Б. за вербуване и изпращане на свидетеля И.П.П. с цел трафик на наркотични вещества били обект на разработка, ръководена от свидетеля Г.Г.П.- ГДБОП.

С протокол за доброволно предаване от 20.09.2007г. свидетелят  И. П.П. предал  на дознател при ОДП гр. П. веществени доказателства, както следва:

- лист , формат А4, изписан със син химикал  с текст „Връщаш се от Аржентина със  самолет . Когато слезеш от самолета  в П. хвани такси и отиди на гара „Д.“. Оттам хвани влак за А.. Билета за влака е 1** евро. Хотела в А. е много близо до гарата там. После ми се обаждаш и ми даваш името на хотела, в който си се настанил, даваш ми номера на стаята. Мой човек ще дойде там, на който ще дадеш нещата. После ми се обади. Гара „Д.“ е в П.. Там хвани в- за А.. От Аржентина със самолета пристигаш: летище „Ш.“. Гара „Д.“ е мн близо с так от Ш.

 и от другата страна на листа изписано“

С./8.00ч/- П. **.00ч /Б. еър;

П. 23.00ч /- Сан Пауло 05.40 ч /там/

Сао Пауло 09.00ч-/ Буенос Айрес -11.50ч /там/

Връщане

Буенос Айрес 18.15ч- Сан Пауло 20.45ч/там/

Сан Пауло 23.00ч- П. 15.20 ч /там/;

 

застраховка „Живот“ на „ЮНИКА ЛАЙФ“ на името на И.П. със застрахователна полица № *****;

2 броя бордни карти;

брошура на френски език на „Еър Франс“

В тефтер , иззет от дома на подсъдимия  П.Б. били записани данните на свидетеля И.П. :“ И.П. П., П., „Д. „бл. ***, вх. * ,ет.*, ап.*.

21.07.2007г.  била осъществена кореспонденция  между подсъдимите от  мейла на *****2@yahoo.com с лице, записано като Самсон Мабенко- с мейл *****@yahoo.com ,съдържащо информация за хотелите във Френска Гвиана и Суринам, както и организация и съгласуване на действията за придвижването на курирер на наркотични вещества/л.935,936 съдебното следствие/:

Здрасти, здрасти П.,

…тук е информацията . Хотелът във Френска Гвиана е „К.“ хотел – телефон *****

В Суринам хотелът е „Голдън лотус“ хотел, Хофстраат 85. Телефон *****. Запази билета за девет от десет дена и ще кажеш на човека, че името ми е Е.. Имай смелост всичко ще е наред, използвай това име когато изпращаш пари- Д. М.- Английска Гвиана, Джорджтаун, така че братчетата да запазят билет и кажи кога човекът ще се придвижи.“

На 14.09.2007г.  09.11.2007; 13.11.2007 от мобилен апарат „Нокия“  6620 , ИМЕЙ *****, предаден с протокол за доброволно предаване от подсъдимия П.Б. били изпратени смс и съдържащи името на Б., код на паричен превод чрез „Уестърн Юнинон“ и размер на парична сума.

 

В края на месец септември 2007г. подсъдимият П.Б. помолил свидетелката Г.Б. да провери какви полети има до Кайен/ Френска Гвиана.

 

На 25.09.2007г.  се провел разговор №4/ ВДС чрез използване на СРС/ между подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ и свидетелката Г.Б. / телефонен номер  *****/:

Г.Б. : „…Сега до Каян….Първи октомври….. Има полети за Каян. Цената е хиляда и шейсет евро……..За Аржентина.“

През инкриминирания период било организирано и изпращането на друг курирер на наркотични вещества, работещ за организираната престъпна група-  румънеца Й. А..

На 02.**. 2007г. подсъдимият П.Б. / *****,/ изпратил кратко съобщение  със съдържание „изпращач- Еванс Аидоо за Й. А.***** **0 . Върви в „У.Ю.“ сега и вземи тези пари. Направи паспорт за един ден и ела в Б..“

 

На 03.**.2007г.  се провел разговор №124/ ВДС чрез използване на СРС/ между подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ и Й. А.:

Мъж1:“ Значи границите ги минавам без проблеми така ли. Без да ме проверяват и така нататъка за некакви скенери, глупости, такива неща“

През месец септември организираната престъпна група подготвила и изпращането на  друг куриер на наркотични вещества- П.М.П..

На неустановена дата  през месец септември 2007г. подсъдимият П.Б. получил фотокопие от задграничен паспорт на П.М.П., ЕГН: ********** и лична карта  на П.М.П. и след получена информация от свидетелката Г. Б. бил закупен електронен билет№0***** на името на  П.П. на „Е“ от 03.**.2007г /,издаден от „Е“ -датата на полета-  03.**.2007г.с дестинация: заминаване в 14.15 ч от С. за П., пристигане 16.40 ч.;.  П.- Кайен,  датата 04.** в **.45 ч., заминаване 14.55 ч., пристигане  и обратна посока  Кайен- П. 13.**.2007 ч. в 17.55 ч., пристигане 07.20 ч., П. –С., датата е 14.**, заминаване **.**ч., пристигане 13.55ч.

·                    Разпечатка от електронния билет заедно с копие от документи: лична карта и задграничен паспорт на П.П. и снимка на лицето били иззети от дома на П.Б. с протокол за претърсване и изземване от 13.11.2007г. от  мазе, находящо се в гр. С., ул. „К.И.“ № **. Върху  принтирана на формат А4 снимка бил записан телефонният номер на лицето: „П. **** / ВД, приобщени по делото/;

 

На 03.**.2007г. се получило кратко съобщение  №14/ ВДС чрез използване на СРС/ на телефона на подсъдимия П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефон № **** /П.М.П.  / със съдържание :

„Пристигнах, сега съм в автобус №3“

На 03.**.2007г. в 14.15ч. П.М.П.  с полет на „Еърфранс“ летял по дестинацията С.- П. и пристигнал в П. в  16.40 ч.

Във връзка с осъществявана от ГДБОП оперативна разработка- част от международна такава митническите инспектори  към отдел МРРН- Аерогара С. имали задача да извършват наблюдения на действията на организираната престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества чрез използване на курирери. Било възложено наблюдение на подсъдимия П.Б., който лично изпращал вербуваните от групата „мулетата“- куриери на наркотично вещество на аерогара С.. Във връзка със служебните си задължения свидетел с тайна самоличност № 002  докато бил на смяна през месец октомври 2007г получил информация, че подсъдимият П.Б. ще изпраща нов курирер. Анонимен свидетел № 2 бил вече забелязал в района на аерогара С. подсъдимия Б., придружаван от млад мъж с европеидни черти в салона за заминаващи пътници свидетел с тайна самоличност № 002  извършил проверка на резервациите в авиокомпания „Еърфранс“ и установил самоличността на изпращаното от Б. лице- а именно П.М.П.. Преди заминаването Б. снимал П. с фотоапарата си. Свидетел с тайна самоличност № 002 докладвал за установеното на началника си. Впоследствие анонимния свидетел разбрал, че П.П. бил задържан при опит за трафик на кокаин от Южна Америка.

 

На 04.**.2007г.-9.16ч. от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ **********/ било изпратено кратко съобщение №16/ ВДС чрез използване на СРС/ на телефон № ****  /П.М.П.  / със съдържание :

„Това е нашият имейл  *****2@yahoo.com-  напиши кога заминаваш за Суринам. Върви на летището сега.

На 04.**.2007г.  П.М.П.   с полет на „Еърфранс“ от П. пристигнал в Кайен  , Френска Гвиана, откъдето изпратил  от телефон № *****/П.М.П.  /  кратко съобщение №17/ ВДС чрез използване на СРС/ на  телефона на подсъдимия П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ със съдържание :

„Пристигнах в Каян“.

На 04.**.2007г.  от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ било изпратено кратко съобщение №18/ ВДС чрез използване на СРС/ на телефон № ****/П.М.П.  /   със съдържание :

 „ОК. Продължавай към Суринам. Като стигнеш там обади ми се да може мой човек да те среща  лек път и чао за сега.“

На 05.**.2007г.  П.М.П.   се настанил в хотел , съобщил на Б. номера на стаята си в телефонен разговор и  останал за да чака доверен човек, изпратен от Б.. Бил проведен разговор №19/ ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  ***** и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:           

Мъж:/ П.М./ :“Здрасти, П. е……“

П.Б. : „Къде си.“

….

Мъж/ П.М./:“ Един хотел….стая номер две.“

П.Б.:“ Добре….аз обади се мой приятел сега.“

Мъж/ П.М./ :“Ок , аз чакам тук.“

 

На 05.**.2007г.   се провел разговор №20 / ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****:      

Мъж/ П.М./:  П. е на телефона….още чакам тука, н.й не е дошъл.“

П.Б.:“Нема проблем. Мой приятел идва…… Да чака там на хотела..Той идва.“

От справка в интернет се установи, че телефонният код на Суринам е 597 .

На 06.**.2007г. се провел разговор  № 22/ ВДС чрез използване на СРС/  между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / телефонен № *****/. Б. провежда инструктаж на П. за поглъщане на хапечата:

Мъж  : „Здравей П..“

П.Б.: „Да там този хапчетата на сто нали?“

Мъж1 :“А мислиш ли че мога да погълна сто?“

П.Б. :“Ще излезе като експременти, премахва се и е празен.“

В началото на месец октомври 2007г.  подсъдимият П.Б. помолил свидетелката Г.Б. да замине за  П., където на летище Орли да посрещне лицето - П.М.П.   , който пристигал от Кайен. П.Б. купил билет на свидетелката Б. с дестинация С.-Милано- П., дал и 350 евро за хотел и разходи, както и снимка в цял ръст на лицето.  Б. закупила на 12.**.2007г. чрез своя офис електронен билет на компания  „АИ“ №***** издаден на 12.**.2007 на свое име- Г.Б.  и на 13.**.2007г. излетяла от С.  с направление – Милано-П.. На 13.**.2007г. свидетелката се настанила в хотел Ибис- Орли аерогара, където имало резервация на нейно име за времето 13-14.**.2007г.-фактура  от хотел Ибис- Орли аерогара за дата на настаняване 13 и напускане 14.**.2007г/ВД, приобщено по делото/. Б.  трябвало да посрещне П.М.П. и да го заведе до А. с влак, в близост до хотел „В.", където с нея щяло да се свърже друго лице, познато на Б.. Въпросният факт е материализиран в разговор №24/ ВДС чрез използване на СРС/, проведен на **.**.2007г. между Б. / ***** / и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:            

П.Б.: „ Можеш ли да отидеш до П. вместо мен?....В неделя сутринта човека ще дойде , ти ще го видиш…. И ще го заведеш в другата страна и ще се върнеш незабавно за полета.“

 

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №33/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****  със съдържание :

Б.: „Чакам автобус за Орли. Когато съм в хотела ще ти пиша“.

Свидетелката Б. се  настанила се в хотел „Ибис“ в близост до летище „Орли“.

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №35/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Днес проверих къде ще излезе момчето. Моля пиши ми трябва да гледам таблото за пристигащи нали.“

На 13.**.2007г.. на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на П.М.П.   /*****се получило кратко съобщение  №38“- 21.21ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „В Каян съм. Пиши какво трябва да правя.“; кратко съобщение  №39- 21.42ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „Това ясно, аз съм на летището. В П. какво да правя„ кратко съобщение  №40-23.39ч. :“Хванаха ме.“; кратко съобщение  №40-23.41ч. :“Хванаха ме.“;

При съвместна операция на ГДБОП и  митническите служби и полицейските служби на Франция П.М.П. бил задържан за трафик на кокаин чрез поглъщане 0,800кг. във Френска Гвиана.

На 14.**.2007г.  сутринта Г.Б. отишла на летище „Орли“ в П. за да посрещне П.П., който трябвало да се приземи с полет на „Еърфранс“ с дестинация  Кайен- П. около 7.00часа /електронен билет иззет от дома на Б./.  Б. можела да разпознае лицето П., тъй като подсъдимият Б. и бил показал негова снимка. М. не пристигнал. Б. позвънила по телефона на Б., който и казал да се прибира в Б.. На 14.**.2007г. Б. се качила на автобус с дестинация П. - А. , откъдето с автобус на „Евролайнс“/ билет/пристигнала в Б..

На 14.**.2007г.-13.36ч подсъдимият П.Г.Б. изпратил от  мобилен апарат „Нокия“ 1112, ИМЕЙ *****/ предаден с протокол за доброволно предаване / смс на номер *****със съдържание „име – фамИ.П.- име П.М. номер на паспорта *****-дата на раждане *****- Моля те помогни ми да проверя от твоя страна.Неговият номер все още звън досега.Обади се това е *****

 

На 15.**.2007г-16.33ч. подсъдимият П.Г.Б. изпратил от  мобилен апарат „Нокия“ 1112, ИМЕЙ *****/ предаден с протокол за доброволно предаване / смс на номер *****със съдържание „име – фамИ.П.- име П.М. номер на паспорта *****-дата на раждане *****- Моля те помогни ми да проверя от твоя страна.Неговият номер все още звън досега.Обади се това е *****

 

 

На 03.11.2007г. **.01ч. подсъдимият Д. от  мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****/иззет от килията му/ провел изходящ телефонен разговор с подсъдимия П.Б. /телефонен номер  0896 501 218/ .

На 13.11.2007г. била проведена СПО по предварително утвърден план. При пристигане на адреса  гр. С., ул „К. И.**  около 9.00часа подсъдимият П.Б. бил забелязан да напуска адреса. Б. не се подчинил на подадени полицейски разпореждания , опитал се да избяга, поради което бил задържан чрез използване на помощни средства –  белезници. /т.1, л.156/;Било извършено претърсване и изземване на адреса, обитаван от подсъдимия П.Б., за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване от 13.11.2007/  т.1,л.159-160/, одобрен с определение на СГС/ т.1 л.162/  и били иззети вещи:

СНИМКИ, БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:

2 броя ФОТОСНИМКИ, 3 броя принтирани, цветни ФОТОСНИМКИ на свидетеля П.М.П. като на  една от принтирните на формат А4 снимки е записано: „П. ****“;

Фотокопие от  ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ на П.М.П., ЕГН: ********** и л.к.  на П.М.П..

Електронен билет на П.П. на „Е“ от 03.**.2007г.,  електронен билет ]

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на „Ю.“ за полет на „АИ“ №*****на името на Г.Б. за 13.**.2007г. с дестинация С.- Милано- П./л.940/

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА  от хотел „Ибис“;  на името на Б.

Джоб на самолетен билет на български език  съдържащо ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ НА „Е“ и БИЛЕТ ОТ „ЕВРОЛАЙНС“ на английски език от 14.**.2007 на Г. Б. П. А.;

Принтирана ЦВЕТНА СНИМКА на мъж, -  2 бр., като на гърба на едната снимка има надпис на английски език ;Принтирано  на  формат А-4  временно удостоверение за бежанец  *** лице и гръб, принтирано  на български с персонален № *** на П.А.,  роден *****г., в Н.;       ЦВЕТНА СНИМКА НА МЪЖ с кафяв панталон, червен суичер, бяла шапка слънчеви очила, с преметната  на гърди синя мъжка чанта,  с прикачен ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ за резервация  на името на П.П. Г. на „ЮНИОН ИВКОНИ“, маршрут С.- А. *****.  и резервация на А.К. А. за С. ;     Фотокопие от ЛИЧНА КАРТА НА М.И.Г., ЕГН: **********, лице и гръб;

 Фотокопие от ЛИЧНА КАРТА НА Д.С.К.,  ЕГН:********** с изписан с химикалка текст  „***“; Фотокопие от ЗАДГРАНИЧЕН РУМЪНСКИ ПАСПОРТ;     

Фотокопие от ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ от Ф.Р. Н. на английски  с надпис на ръка с химикал.; ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на английски;ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ от 12.**.2007 на английски;      Принтирана ЦВЕТНА СНИМКА НА МЪЖ от африкански произход с дата  08.11.2007г.;Обложка на самолетен билет от т. авиолинии; ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на английски;      Цветно фотокопие на българска виза на М.Ш.А.;Копие на паспорт от Ф.Р. Н. на М.Ш.А.; Бордни карти на т.те авиолинии – 2 бр; Жълта книжка от  Ф.Р. Н. за ваксинация;ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ от т.те авиолинии; Лист от  САМОЛЕТЕН БИЛЕТ на т. авиолинии;           Резервация  на английски език за хотел „Х.“- гр.С.;  Фотокопие от задграничен паспорт на Ф.Р. Н. на М.Ш.А. и фотокопие от страница от паспорта;Фотокопие на виза карта;

 

Била иззета компютърна конфигурация ASUS CHASSIS със сериен номер *****. Във файл с наименование „Каян“- Приложение 3 се съдържало указание със следното съдържание „ Отидете на аерогарата „Орли“. Оттам ще летите до Каян. Като стигнете в Каян ще вземете автобус до град С.л..  Автобуса до С.л. е 30 евро. С.л. е граничен град между френските Гиана и Суринам.  Като стигнете в  С.л.  там има една малка река, която трябва да пресечете с лодка, платете ** долара за лодката.  Отидете на мястото, където не слагат печат на паспортите . След реката има село Албина. Това село е в Суринам, защото след реката сте вече в друга държава- Суринам.  От Албина вземете такси или автобус до столицата на Суринам- Парамариво. Когато стигнете до Парамариво отидете в хотел Парадизо ин. Хотелът се намира в квартал „Казастра“. Като стигнете в този хотел  вземете стая на втория етаж. Стаята е 25 долара за една вечер. Когато си в хотела моя приятел ще дойде да те види и ще ти каже какво да правиш. Обаждай се по всяко време.“

 

ИЗПИСАНИ НА РЪКА ЛИСТИ:  Хартиен  джоб на „ГЕРМАНОС“, съдържащ указания на български- 4 листа, формат А-4 на български език, 2 бр.  на български език с латински букви, като единият е изписан лице – гръб с еднакво съдържание; Два  отрязани по половин  страници формат А-4 на английски език;   3 бр. листи формат А-4; Изписани на английски  ръкописни текстове  и разпечатка от  поща yahoo на английски език; Изписани на английски  ръкописни текстове  и разпечатка от  поща yahoo на английски език от 15.08.2007г- препратено писмо на мейл *****@yahoo.com във връзка с трафик на хора /л.933,934/;Изписан на  румънски текст  формат А-4;Изписан на английски текст формат А-4 принтирана страница от yahoo  формат А-4, с надпис с химикалка;  -кореспонденция между подсъдимите от 21.07-2007г. от мейла на *****@yahoo.com със С. М.- *****@yahoo.com ,съдържащо информация за хотелите във Френска Гвиана и Суринам, както и организация и съгласуване на действията за придвижването на „куриер“ ; Черен тефтер съдържащ изписани на английски текстове, както и изписани на български текстове; В тефтерчето , иззето от дома на подсъдимия П.Б. са изписани с латински букви на български: „ А. Н. М., **********; П.А.П. , ЕГН **********, № ***“. Съдържащи се в джобче за лични документи изписани на латиница имена; Малък черен тефтер с надпис „06“ с изписани на английски текстове, с откъснати части от страници; Фотокопие от  текст изписан печатно на испански;Малък лист с изписан текст;БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ Банково бордеро от „ПОСТБАНК“ на името на  П.Б. за продадени  45,01 Евро, с изписан на гърба текст на английски език; Бордеро от „У.Ю.“ с изпращач П.Б., получател М.О. от 15.**.2007г., за  сума- 172 USD;Бордеро от „У.Ю.“ РАЗПЕЧАТКИ ОТ  МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ:  Разпечатки от „ГЛОБУЛ“, фактура от 15.**.2007г., с клиент В.В. Б. за телефон ***, с разпечатка на телефонни разговори 2 листа, както и фактура и извлечение; ДРУГИ:Малък талон от  „У.Ю.“; Плик за снимки с надпис П.Б.; Брошура от хотел „Б.“; Талон, входящ номер от заведена преписка в РУП С.;      Малко тефтерче с телефонни номера и джобно календарче; Фотокопие на телефонна карта; Брошура от „ЕВРОТАКСИ“ на испански;;Пластика от клуб;

С протокол за доброволно предаване от 13.11.2007г. в сградата на ГДБОП подсъдимият П.Г.Б. предал: мобилен апарат „Нокия“ 1112, ИМЕЙ *****, СИМ карта  „Вивател“ ***** с батерия; мобилен апарат „Нокия“ модел *******5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   СИМ карта на „Глобул“ *****с батерия; мобилен апарат „Нокия“  6620 , ИМЕЙ *****, СИМ карта на „Вивател“ ***** с батерия; мобилен апарат „Нокия“ 66** i, имей *****, СИМ карта на Мтел *****с батерия; мобилен апарат „Сименс“ А75 ИМЕЙ *****СИМ карта „Глобул“ № *****; мобилен апарат „Моторола“ С350  ИМЕЙ *****, СИМ карта Мтел №***** с батерия; мобилен апарат „Саджем“ ЕС2005 ИМЕЙ ***** СИМ карти „Биконект“ *****

 

 

С Протокол за претърсване  и изземване от 13.11.2007г. от  с. М.- жилище, обитавано от подсъдимия  М.Б.- били иззети : мобилен апарат „Нокия“, ИМЕЙ *****, СИМ карта ****; мобилен апарат „Нокия“ моторола  ИМЕЙ *****, СИМ карта *****; мобилен апарат „Нокия“  ИМЕЙ ***** СИМ карта *****; СИМ карта ****; ****; ****; ****; ****; ****; документи;

 

Подсъдимият М.С.У.Б. участвал в организираната престъпна група като ролята му била да набира „мулета“, т.е социално слаби  лица, които да вербува да пренасят наркотични вещества с обещание лицата да получат възнаграждение за извършеното. Б. набирал хора от района , където самият той живеел, както и от други населени места- П., с. М., с. М.. Подсъдимият М.Б. комуникирл с лицата , които набирал чрез телефонни номера  *****и ****.

През 2007г. М. Т. от М. потърсил свидетелят И.Г.Д.. Т. казал на Д., че се търсят хора за сключване на фиктивни бракове в Ирландия и пренасяне на скъпоценни камъни от Южна Африка и се печели добре. Т.  предложил на И.Д. да се включи и да намери и други хора. Свидетелят И. Г.Д. контактувал с подсъдимия М.Б. на телефони на подсъдимия  *****и ****.  . Тъй като свидетелят Д. работел в С. – М. Т. дошъл при него като бил заедно с подсъдимия М.Б.. Т. работел като шофьор на Б.. Б. и Д. се разбрали съпругата на Д.Х.И.А. да замине за Ирландия, поради което същата подала заявление да и бъде изготвен паспорт.

На 25.09.2007г.  от телефонен *****на мобилния апарат на подсъдимия М.Б. / телефонен  ***** се получило кратко съобщение  №4 /ВДС чрез използване на СРС/ със съдържание: Х.И.А. *****“ . 

На **.**.2007г. от телефон на М.Б. /№****/  се изпратило кратко съобщение №** на телефонен номер № *****  със съдържание: „И. Г.Д., дата на раждане *****; Х.И.  А. , дата на раждане  *****.“

                                    

Пътуването на свидетелите Х.А. и И. Д. пропаднало, тъй като  издаването на паспорта на А. се забавило.

Свидетелят И.Г.Д. свързал Б. и с други лица- П.А. и С.З.. След като свидетелят П.А. отказал да замине по предложение на Б., подсъдимият М.Б. отишъл в дома на свидетеля И.Д., вдигнал скандал , след което набрал някакъв номер , подал слушалката на Д. и му казал да разговаря с шефа му. От другата страна глас на развален български  казал:“Аз давам кеш, а вас ви няма“. От разговора на М. Т. и Б.  свидетелят И.Д. разбрал, че шефът се казва Д. и бил в Затвора в С. и оттам давал нарежданията. Имало и трети човек- П.. Тримата Б., Дан и П. изпращали хора до Африка. При извършеното претърсване и изземване от дома на П.Б. - в тефтерче с латински букви на български било изписано: „ А. Н. М., **********; П.А.П. , ЕГН **********, № ***“.

При претърсване и изземване от дома на подсъдимия М.Б.  бил иззет Лист - с изписани на латиница имена А.Н. М., ********** и П.А.П., **********, както и номер ***;

Така се установява и връзката на подсъдимите Б. и Б. във връзка с предаването на информацията за личните данни на куриерите.

 

Свидетелят С.З.Н. се запознал с подсъдимия  М.Б. чрез братовчед си -свидетелят И.Д. в дома на последния. Н. станал свидетел на разговор между Б. и Д. за сключване на фиктивни бракове в чужбина. Н. се заинтересувал тъй като Б. заявил, че печалбата ще е в размер на 2000 евро чисто , а  дестинацията била С.- Барселона -  Африка. Б. снимал с мобилния си апарат паспорта на свидетеля и казал, че ще му се обади. На 02.**.2007г. от телефона на подсъдимия М.Б. / телефонен № *****/ се изпратило кратко съобщение № 7/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен № ***** със съдържание :“  С.З.Н. род. *****“.

На 05.**.2007г. мъж от телефонен номер   *****провел разговор №8 /ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / телефонен № *****/:

М.Б.:“ Кой ще пътува сега?“

Мъж: „Пътува единия …. С.

 

На 05.**.2007г. от телефона на подсъдимия М.Б. / телефонен № **** / се изпратило кратко съобщение № 9/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен № *****  със съдържание:   С.З.Н., дата на раждане *****, паспорт № ***** Готов сега. Обади ми се сега. Аз съм с тях.“

На 16 октомври 2007г. подсъдимият М.Б. пристигнал с кола, за да закара свидетеля С.Н. в С., откъдето да отпътува съгласно уговорката. Свидетелят И.Д. поискал да придружи братовчед си С.Н., но М.Б. отказал. Петнадесет минути по- късно свидетелят Д. получил позвъняване като непознат мъжки глас му казал „И.е не се занимавай с тези хора, тъй като всичко е организирано за наркотици“.  Свидетелят И.Д. с кола настигнал М.Б. и С.З.Н., изкарал Н. от колата и му казал:“Няма да заминаваш, защото цялата игра е с наркотици“. С.Н. не се отказал, заминал за с. О., а оттам за С.. С.Н. и подсъдимият Б. пристигнали в С. и се настанили в  малък хотел . На следващата сутрин свидетелят И.Д. позвънил от пощата на свидетеля С.Н. и му казал: „Колкото пари ти дадат като стигнеш до аерогарата , когато се махнат се прибирай на село“.  На следващия ден Б. и Н.  се срещнали с чернокож мъж в заведение, от който Н. получил самолетен билет за Барселона и 80/осемдесет/ евро - разходи за пътуване.  Пред заведението ги чакало такси. Свидетелят С.Н. и непознатият чернокож мъж се качили в него. Тъй като подсъдимият Б. не се качил, свидетелят С.Н.  спрял таксито и го попитал кога ще му бъде заплатено. Б. казал, че другият чернокож му е братовчед и  ще му плати на аерогарата. Чернокожият казал на С.Н., че в Барселона трябва да хване такси, което ще го чака и ще го отведе на мястото където трябвало да се срещне с някого. Възнаграждението, което било обещано на свидетеля С.З.  Н. било 850 /осемстотин и петдесет/ евро, но му били дадени само 80 за таксито в Барселона. След като се разделил на аерогара С. с  чернокожия мъж, свидетелят С.Н., който се отказал от пътуването,  напуснал аерогарата , качил се на влака и се прибрал в дома си в П..

При провеждане на разговори по мобилните телефони някои от събеседниците се обръщали по име към подсъдимите.

 

На 25.09. 2007г. подсъдимият М.Б. / телефонен № *****/ провел разговор №3 /ВДС чрез използване на СРС/ с мъж / телефонен  *****4/:

Мъж:“ Ами кажи М..“

На 18.**.2007г.  Мъж от телефонен № **** провел разговор №13/ ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ****/:

М.Б. :“Нищо току що звънях на момчето , което… Той каза, че момчето и на него не се е обаждало….идва от онова място от Бат…“

На 18.**.2007  Мъж от телефонен № **** провел разговор №14/ ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ****/:

Мъж:“  Момчето не е на борда на полета от Барселона до Мадрид.“

На 18.**.2007  подсъдимия М.Б. /  телефонен номер ****/ провел разговор№15/ ВДС чрез използване на СРС/ с Мъж / телефонен № *****/:

М.Б.: „Със С. чу ли се ?“

Мъж:“ А бе оня одеве се прибра бе човек.“

 Около 20.30часа вечерта след завръщането си от С. свидетелят С.Н. се срещнал със свидетеля И.Д. и му разказал, че не са му платили. Разбрали се И.Д. да не казва на подсъдимия Б. ,че Н. се е върнал. На другия ден Б.  звънял на  свидетеля И. Д. и го попитал къде е С.Н. и че иска да му бъде върнат самолетния билет и сака. Н. дал вещите на  Д., който ги предал на момче от Българене- шофьор на М.Б..  Б. имал уговорка свидетелите И.Д. и жена му Х.А. да заминат за Южна Африка като уговорката била свидетелите да получат предварително по **00/ хиляда евро/ и да се срещнат на 12.11.2007г, но Б. не отишъл на срещата.

 

При извършено претърсване и изземване в дома на подсъдимия Б. в с. М. на  13.11.2007г. били иззети Веществени доказателства– Картонена обложка от „Е.“ , съдържаща самолетен билет на  „ЕЪР С. „ и бордни карти на името на С.Н. с датата на заминаване 17.**.2007г. с дестинация Фимучино- Барселона/ л.916/, лист  формат А-4  .; Малък лист със записан телефонен номер ****- С.;/

 

Свидетелят П.А.П. се запознал с подсъдимия М.Б. през 2007г. чрез свидетеля И. Д. от с. Муселиево в кафене в П.. Б. предложил на П. да пътува и да пренесе крупна парична сума, която да вземе от Африка и да занесе в Барселона  срещу заплащане на 2000/ две хиляди/ евро. Свидетелят П.П. получил подробни разяснения от Б., а именно при пристигане в Испания П. щял да бъде посрещнат от човек, който да го упъти. В Испания  П. следвало да престои три- четири ,след което да отпътува за Африка. Б. взел данните на свидетеля П.А.П., както и на лицето Ангел Н. М. - ЕГН, номер на паспорт, имена, за да му резервира билет. Оказало се, че М. не можел да си извади паспорт, тъй като имал данъчни задължения.

В подкрепа на тази фактическа обстановка е и веществено доказателство- тефтерче, иззето от дома на подсъдимия П.Б., в което били изписани с латински букви на български: „ А.Н. М., ЕГН**********; П.А.П. , ЕГН **********, № ***“.

От дома на подсъдимия М.Б. бил иззет Лист - с изписани на латиница имена А. Н. М., ********** и П.А.П., **********, както и номер ***;

 

На 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило кратко съобщение №1/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен номер  ****  със съдържание : „П.А.П. , ЕГН **********, паспорт *** --- „

 

На 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило кратко съобщение №2/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен номер  ****  със съдържание : “А. Н. М., ЕГН ****** “.

 След тази среща Б. неколкократно търсил П. по телефона, за да му даде указания  във връзка с предстоящото пътуване, но свидетелят се усъмнил, че ще бъде използван за пренасяне на наркотични вещества и се отказал. Впоследствие между Б. и П.  се провела втора среща в с. М., на която П. директно отказал на Б. да пътува.

 

Свидетелката В.Г.Р. от с.Г. С. познавала подсъдимия М.Б., тъй като живеели в едно населено място и бил клиент на заведението на Р.. През 2007г. поради финансови проблеми Р. и съпруга и отишли в с. М. в дома на М. за да поискат помощ от него. М. казал, че няма налични пари, но може да съдейства на Р. да си спечели като пренесе една пратка с наркотици- с тегло около 1 килограм, поставени в куфар. Куфарът свидетелката щяла да получи в Перу от техен човек и трябвало да го пренесе до Мадрид. Р. се съгласила.  Р. заедно с подсъдимия М.Б. и българин с неустановена по делото самоличност  отишли на летище С. около 19.00ч. На летището ги посрещнал друг чернокож- негър, който дал на Р. самолетен билет с дестинация С.- Мадрид и сумата от петдесет евро. В Мадрид  свидетелката била посрещната от негър, с който пътувала до друго  населено място с автобус около 4-6 часа. Мъжът настанил Р. в хотел и заплатил за престой от осем нощувки. На осмия ден чернокожият мъж отишъл при Р. в хотела и и дал двупосочен билет за Лима и резервация за хотел Европа за пет дни. В Лима на тръгване обратно за Мадрид Р.   трябвало да получи куфар с наркотика , който да се замени с нейния и да го пренесе през границата обратно до Испания. Там щял да я чака човек, който да получи куфара с наркотичното вещество. Възнаграждението си в размер на три хиляди евро за извършеното свидетелката В.Р. щяла да получи в Мадрид от човек на име М.. Пристигайки в Мадрид , свидетелката се отказала и решила да се върне обратно в Б. без да изпълни указанията на Б..

 

На 03.**.2007г.  се провел разговор №** /ВДС, изготвени чрез използване на СРС/:

П.Б.: „Можеш ли да провериш за билет от С. с българските авиолинии….За А. и от А. до  Перу……….Понеделник осем дена    връщане шестнайсти……“

Жена :“Има добри цени за седемнайсти октомври.“

 

През месец октомври 2007г. свидетелят К.Т.М. се срещнал със свидетеля И.Д./ от с. М./, от когото разбрал, че може да спечели пари като сключи фиктивен брак в чужбина. Впоследствие М. се срещнал с подсъдимия М.Б./ от М./ , който му казал, че става дума за багаж, който трябвало да се вземе от Африка и да се остави във Франция или Мадрид. На свидетеля не била дадена повече информация за естеството на багажа.  Възнаграждението било в размер на 1800 евро. М. откарал М. до С. и го настанил в хотел П., след което се прибрал в М.. В С. друго лице, което М. представил като  свой братовчед/ също с негроидни черти/  откарало свидетеля до аерогарата като дестинацията била Мадрид.  Свидетелят се качил в салона за заминаващи и след като придружителя му с негроидни черти си заминал М. напуснал летището. При извършено претърсване и изземване в дома на подсъдимия М. С.У.Б. от 13.11.2007г. в  с. М. били иззети веществени доказателства: Фотокопие на лична карта на К.Т.М., ЕГН **********, с изписан с химикал текст -Д. *****.

 

Свидетелят З.Д.З. се запознал с подсъдимия М.Б. чрез общ приятелК. С., който го завел в дома на Б. в с. М.. Първоначално на свидетеля било обяснено, че става дума за сключване на фиктивен брак с нигерийка. Б. предложил на З. 3000 евро за да замине за Ирландия , където да сключи брак. Впоследствие свидетеля  К. С. обяснил на З., че става дума за трафик на наркотици. През септември 2007г.  З. получил от Б. **0 евро и 90 лева за да си извади задграничен паспорт за да замине за чужбина.  Свидетелят се притеснил и споделил със свой приятел - Г. Б. Ц., в гр. Л. П.ско / служител на Д./. Свидетелят дал телефона на Б. на своя приятел от Д.. З. не бил потърсен впоследствие , за да пътува.

            През месец октомври 2007г. било организирано пътуването на друг куриер, който бил набран за групата от нейния сътрудник Н.. Възникна проблем, тъй като следите на изпратения куриер се изгубили и възникнал конфликт и ситуация на интензивна комуникация между участниците в организираната престъпна група и техни сътрудници.

 

На 13.**.2007г. на  телефона на  подсъдимия П.Б. се получило кратко съобщение №31 / ВДС чрез използване на СРС/ мъж от телефон  ***** / лице на име Н./:“ Човек пристига при теб тази сутрин събота със влак около 7.30. Той ще ти се обади от гарата да отидеш да го вземеш.“

 

На 13.**.2007г . лице на име К.   /от телефонен № *****/ провел разговор №31  / ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия П.Б. /телефонен номер  *****

К.: „ Здравейте . Аз съм К., тук съм в С..“

 

На 13.**.2007г. подсъдимият П.Б. телефон *****се обадил на мъж телефон  *****/ лице на име Н./- разговор №32  / ВДС чрез използване на СРС/:

П.Б.: “ Здравей аз съм П.….. тук съм с твоя приятел…Да искаш ли да говориш с него.“

П.Б.: „ К., К., да.“

МЪЖ :  „Каква е работата. Разбрах, че гълтането на багажа е кофти, знаеш, разбираш ли?“

МЪЖ :“Аз ти казах отпреди, още тук, преди да заминеш. Това не мога да гълтам.“

МЪЖ 1:“ Как не можеш да гълташ. Хайде ще направим една проба довечера. „

На 18.**.2007г.-**.28ч. К.  /от телефонен №  *****/ провел разговор №46  / ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия П.Б. /телефонен номер  *****/:

Мъж :“Здравей П.. Аз съм К.. „

П.Б. : „Добре къде си? В хотела ли?

Мъж : „ Да“.

 На…….. 2007г. се провел разговор №47 / ВДС чрез използване на СРС/ между Мъж / телефонен номер  *****и подсъдимия П.Б. /телефонен номер *****/:

Мъж :“П.?.....….Знаеш ли къде е К. сега?“

П.Б. : „Трябва да е в П.. „

…………...

Мъж :“ П., К. е бил хванат от полицията или е избягал в П..“

П.Б.:“ Не знам дали е избягал , когато се обадиш на полицията ще ти кажат дали е избягал или е там. „

На 29.**.2007г. се провел разговор №9 между Мъж/Н./ от телефонен номер *****и подсъдимия Д./ ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Н.:“ Здрасти брат.“

Д. Д.:“ Да.“

Н.:“  Брат ми се обади П. . И не мо и не мога да разберем добро какво става“.

Д. Д.:“ Човека трявба да стигне днеска. Той ме пита дали ми съ обажда. Аз викам той няма мой телефон. Или на тебе или на него. „

Н.:“  На мен н.й не се е обаждал…………………защото  аз не съм говорил с него откога е тръгнал . И П. ми казва, че сто процента е минал.

Д. Д. :“Да вчера тръгнал. Нали човек и заведе го на айрогара. Вчера тръгнал, пуска съощение. И той пише съобщение, че лети самолет. Сега трябва да  стига до П.…….. Той не се обаждал на П.. Аз, П. и мене ми съ обажда. И викам питай Н. дали се обаждал на Н..“

Н.:“И“.

Д. Д.:“  Еми той не се е обаждал на П.. Аз П. и мене ми съ обажда.“

Н.:“  Не на мене не ми се обади. Ама П. ми каза че отивал там и е питал на айрогарата“

…….

Д. Д.:“  Той беше в самолета.“

Мъж/Н./:“  Ами самолета е слизал долу там у П.? Е стигнал в П.…И всички пътници са слизали долу само наш човек няма го?“

Д. Д.:“ Откъде да знам  Той трябва да е стигнал в два и половина…“

……………..

Н.:“  Аз ако ми се обади човек аз шъ ти звъня веднага.“

Д. Д.:“  Добре. Сега шъ давам сигнал на П. и да видим какво е проверил..“

Н.:“И аз говорих с П. ама с него не може много добре да се разбираме . Разбираш ли….. И затова шъ ти се обадим на тебе. Добре брат.“

 

 

На 29.**.2007г. 19.30ч.се провел разговор №11 между Мъж от телефонен номер *****/ и подсъдимия Д./ ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Мъж:“ Ама той свърши работа , не свърши работа….“

Д. Д.:“  Как не свършил работа?...... Идва пълно ама още не сме го виждали. Той тръгнал отгоре , ама долу не сме го видили.“

Мъж:“ И со минали , е минал границата.“

Д. Д.:“  Горе да, долу не знам.“

Мъж:“  Долу тука.“

Д. Д.:“   Не знам, не знам, Ако бях знай , щях нямаше да ти се обаждам и питам къде е“.

Мъж:“ И те твойте хора н.й ли не седи там да чака човека?“

Д. Д.:“ Н.й не чака, н.й. Тва нали на доверие работят  тия работа.“

Мъж:“ Това на доверие ама тъпо ми изглежда толкова време да не знаеме къде е човека“

Д. Д.:“  Нали човек трябва да кацне в П. и да вземе влак и до Холандия……. Да така е маршут …. И чака, чака да се обади. И да му дава кода на пари, да може да ги изтегли оттам.“

На 04.11.2007г.-21.44ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** / иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 04.11.2007г.-21.54ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 05.11.2007г.-12.00ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 05.11.2007г.-15.**ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

 

На 06.11.2007г. 12.20ч.се провел разговор №16 между Мъж от телефонен номер  0040214304914  и подсъдимия Д. Д. / телефонен номер ***** /ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Мъж:“ Момчето аз не ти изпратих брата ми. Момчето пак работеш  най, най муле. Муле какво значи муле….. с муле имаш доверие  че знаеш къде живее и моиш да го фанеш. Ама аз съм очаквал  от твоите хора защото земат пари хора….да идват да как аз отивах на гара да виждам,  че мулето отива  така и хората да го чакат.“

Д. Д.:“ Имам,  имам секи седмица по три- четири души кой отива на пътя…….Тва не е за пръв път и пускам хора на пътя. Нямам намерение да пускам, да ги водя и да ги чака.“

На 06.11.2007г. 12.27ч.се провел разговор №17 между Мъж от телефонен номер  *****и подсъдимия Д. Д. / телефонен номер *****/ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Мъж:“ Едно нещо те питам  и това само не ми е ясно. Дали е стигнал от Аржентина до Франция.“

Д. Д.:“ Да, да, да .“

Д. Д.:“ Да, да, да, да , стигнал е . Как може. Може да го провериш и тва лесно. Ако се обадиш на“Еър Франс“  шъ видиш и с нумеру на  билет шъ ти кажат тръгнал е оттам горе. Ама доля там Фра, Франция има билет, има телефон на … там.“

Мъж:“Да , да  знам.“

Д. Д. :“Те работят двайси и четири часа.“

Мъж:“ П. мен ми е дал ама.“

 

На 07.11.2007г.-21.02ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 09.11.2007г. 15.27ч. Нику телефонен номер- +*****изпраща на телефона на Д. /мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****/ информация за задържан куриер на групата- смс със съдържание „Централен затвор- О. К.“

На 09.11.2007г. 15.51ч. подсъдимият Д. Д. /мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****/ препраща на подсъдимия П.Б. информацията за задържания куриер на групата-като препраща смс-а  без да променя съдържанието му „Централен затвор- О. К.“

 

 

С Разпореждане на СГП  от 12.11.2007т. било разпоредено да бъде извършена  служебна проверка в затвора, отряд **, килия 7.

На 12.11.2007г. във връзка с разпореждането на СГП от служители на ГДБОП бил реализиран план за СПО рег. № ***** като служителите- инспектори - Ц. Ф., Цв. Попов и дознател Л. Ч.  посетили СЦЗ. Установили контакт с директора на затвора- М. О.- представили му прокурорското разпореждане. На служителите на ГДБОП било оказано съдействие от дежурна група на затвора под ръководството на свидетеля Д./ главен надзирател/ и било извършено претърсване на килия в СЦЗ - блок 0**, килия №*. Били открити и иззети 6 броя мобилни апарати  и СИМ карти. Свидетелят  И.Г. – открил един брой телефон, скрит в контакта; свидетелят Д.Д. открил от външната страна на прозореца вкопани под тухла 5 телефона. Били съставени: протокол №683/-07 ; №684/2007; № 685/2007 от 13.11.2007 в 01.00часа от свидетеля Н.Н. за иззетите в килията мобилни апарати;  Докладна записка  от И.Г. , видно от което на 13.11.2007 в  0.** било извършено претърсване на килия №*- като при претърсването вляво от вратата в ъгъла на спалното под вишката в тайник, изкопан в стената бил открит мобилен апарат „ Нокия“ 1**0,  иззет с №685;  т.1, л.138;  Докладна записка  от Д.Т.Д. , видно от която на 13.11.2007г. в 00.15ч. при  претърсване на килия №*, ** група били открити 5/пет/ броя мобилни апарати и  (1 бр конфигурации 2 броя кабели за зареждане, укрити в тайник над левия прозорец вътре в стената зад подвижна тухла, за което се съставил протокол № 683- т.1, л.140

 

С приемателно- предавателен протокол от 13.11.2007г. дежурният надзирател на затвора  Л.М. Д.  предал на дознател  Л. Ч. иззетите вещи :

 

1 брой мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****, СИМ- карта, М-ТЕЛ *****, с батерия; Мобилен апарат „Моторола“, IMEI *****, без СИМ- карта, с батерия;

Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI *****, СИМ карта „ГЛОБУЛ“  - „БИ КЪНЕКТ“ *****;с батерия

Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****, СИМ картаВИВАТЕЛ № ***** с батерия; Мобилен апарат „Самсунг“, IMEI *****, със СИМ- карта ВИВАТЕЛ *****, с батерия; Мобилен апарат „Нокиа 1**0“,  IMEI  *****, СИМ- карта *****,  без лого; ХендсфрийКриеитив, 5 бр. кабели за зарядни устройства с прерязани  накрайници и 3 с накрайници букси, без адаптери.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

  Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните събрани по делото доказателствени средства-писмени, гласни, веществени, а именно: от свидетелските показания , събрани в хода на съдебното следствие, от писмените доказателства, събрани на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал,  свидетелства за съдимост, ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС, както и на останалите иззети веществени доказателства, приобщени към доказателствената маса и подробно описани в ОА.

 

       v    

В хода на съдебното следствие бяха събрани ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА, обособени в няколко отделни групи.

ПЪРВАТА УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНА ГРУПА СВИДЕТЕЛИ са лицата, движещи се в средата на подсъдимите

Кредитират се показанията на свидетелката Г.И.Б., дадени в хода на съдебното следствие, както и прочетените на  осн. чл. 281 , ал.4, вр. ал.1, т.1,2 от НПК, показания, дадени пред орган на ДП от 13.11.2007г., съдържащи се в том 1, лист 151-153, от ДП. Г.Б. била изпратена от подсъдимия Б. да посрещне в П. , на аерогара „Орли“ пристигащия от Френска Гвиана  П.М.П.-куриер на наркотични вещества, което обстоятелство се доказва и от приобщените ВДС, изготвени чрез използване на СРС, както и от приобщените ВД, иззети от дома, обитаван от подсъдимия Б..

Кредитират се показанията на свидетелката М.И.Г., дадени в хода на съдебното следствие, както и прочетените части от показания на  осн. чл. 281 , ал.4, вр. ал.1, т.2 от НПК, дадени пред орган на ДП, съдържащи се в  том 3, л. 47, от 20.11.2007г. от ред  ** до края на страницата.

 

Кредитират се показанията на свидетеля Д.Ц.Д. дадении в хода на съдебноото следствие и прочетените на основаание  чл. 281, ал. 4, вр.ал.1, т. 2 от НПК показания от  ДП от 13.11.2007 г. съдържащи се в том 2, лист 57; показания от 15.11.2007 г. съдържащи се в том 2, лист 58-60.

Показанията на тази група свидетели са логически подредени, коресподнират с доказателствената маса, поради което съдът ги счита за дстоверни.

 

ВТОРАТА УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНА ГРУПА СВИДЕТЕЛИ са лицата, вербувани за извършване на трафик на наркотични вещества

Кредитират се показанията на свидетеля ИЛИЯ П.П., прочетени  на основание чл. 281, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, показания, съдържащи се в том 3 от ДП, лист 23 - 25 от 13.11.2007. Показанията от ДП са много детайлни, подробни, описват връзката и взаимоотношенията между тримата подсъдими:

 От разговора между М. и неговия шофьор М.  разбрах, че шефа бил някакъв  Д. и в момента бил в С. в затвора и оттам давал наставленията. Чух и за някакъв П., който бил екстрадиран от Б.. Те тримата вършели тази работа- изпращането до Африка и насочват кой за къде ще пътува“.

Съдът изцяло ги кредитира  тези показания от ДП и счита за най- достоверни, тъй като са дадени непосредствено след инкриминираното деяние и съдържат конкретика относно фактите и фактическата обстановка.

Кредитират се прочетените показания на свидетеля П. на основание чл.281, ал.1 ,т.2 НПК, дадени в ДП по реда на чл. 223, съдържащи се в том 1, л.114-115 от ДП. По отношение на изявлението на свидетеля от ДП, че П.Б. предоставил на Илия П. мобилен апарат със СИМ карта и номер на лице на име Дани, което трябвало да координирало действията на свидетеля П. и с когото последният трябвало да поддържа постоянна връзка- същото се потвърждава и от свидетеля Г.П., ръководещ оперативната разработка по случая с разследването на трафика на наркотични вещества от групата. В подкрепа на това изявление на свидетеля са и приобщените ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС, както и веществените доказателства  иззети от дома на подсъдимия Б..

В хода на съдебното следствие свидетелят Д. дава показания лишени от конкретика и детайли, които не сдържат елементи на фактическа обстановка.

Не се кредитират почетените показания от ОХ № 3680/2008 г. от 22.02.20** г., лист 309 – 3**, тъй като са в противоречие на установената фактическа обстановка, отдалечени са във времеви интервал от събитията и не кореспондират със събраните доказателства.

 

Кредитират се частично показанията на свидетелката Х.И.А., дадени в хода на съдебното следствие и прочетените на основание чл. 281, ал. 1, т. 1 НПК показания, съдържащи се в том 3, лист 42 - 43 от 13.11.2007г.; показанията на свидетелката Х.И.А., съдържащи се в част 1, по ОХ № 3680/08 г. от 28.09.20** г., лист 369. Показанията на тази свидетелка се ценят доколкото същата съобщава, че познава подсъдимия Б., който е посещавал дома им и е имал уговорка със съпруга и – тя и съпруга и да си извадят паспорти , за да пътуват зад граница. Свидетелката е виждала в дома си подсъдимия Б., но заявява, че не е присъствала на разговори между Б. и съпруга и и че знае за договорките между двамата не от лични и непосредствени разговори с Б., а знае това, което и е казал съпруга и.

В подкрепа на вербуването на свидетелката от страна на М.Б. са  приобщените ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС , както следва :

 

На 25.09.2007г.от телефонен номер  ***** се изпратило кратко съобщение №4 /ВДС чрез използване на СРС/ на телефона на М.Б. / *****/ със съдържание : „Х.И.А. *****. „

На **.**.2007г. от телефон на М.Б. /№****/  се изпратило кратко съобщение № ** на телефонен номер № *****със съдържание: „И. Г.Д., дата на раждане *****; Х.И.  А. , дата на раждане  *****.“

Показанията са логични, житейски правдиви , поради което се кредитират от съда.

Кредитират се показанията на свидетеля С.З.Н., дадени в хода на съдебното следствие и прочетените на основание чл.281, ал.1, т.1 ,т.2 от НПК, дадени на ДП, от 13.11.2007г., съдържащи се в  том 3, лист 36-37, по реда на чл. 223НПК. Показанията са логични, житейски правдиви , поради което се кредитират от съда.

Кредитират се показанията на свидетеля П.А.П., дадени в хода на съдебното следствие, и прочетените на основание чл.281, ал.1, т.1 ,т.2 от НПК показания от  ДП, от 13.11.2007 г., съдържащи се в том 3 от ДП, лист 39 – 40. В хода на съдебното следствие свидетелят разпознава подсъдимия М.Б.. Показанията са логични, житейски правдиви , поради което се кредитират от съда. Същите се подкрепят от ПРИОБЩЕНИТЕ ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

От особено значение е съпоставката на две веществени доказателства – черен тефтер , иззет от дома на Б. и лист с надпис, иззет от дома на М.Б.:

В две различни веществени доказателства се съдържат личните данни и имената на един от свидетелите, които организираната престъпна група е искала да вербува като куриер на наркотични вещества, както следва :

-Черен тефтер  , иззет от дома на подсъдимия П.Б., в което били изписани с латински букви на български: „ А. Н. М., **********; П.А.П. , ЕГН **********, № ***“. Лист, иззет от дома на М.Б. - с изписани на латиница имена А. Н. М., ********** и П.А.П., **********, както и номер ***;

Така се установява и връзката на подсъдимите Б. и Б. във връзка с предаването на информацията за личните данни на куриерите.

 На 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило кратко съобщение №1/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен номер  ****  със съдържание : „П.А.П. , ЕГН **********, паспорт *** --- „

В подкрепа на тез факти е и кратко съобщение №2/ВДС чрез използване на СРС/ от 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило на телефонен номер  ****  със съдържание : “А. Н. М., ЕГН ******“.

 

Във връзка с постъпила по делото медицинска документация, докладни записки от ОЗ „Охрана“, видно от които свидетелят М.А.Ц. се намира на установен по делото адрес, но не е доведен въпреки изричното разпореждане на ОЗ „Охрана“, поради обстоятелството, че е болен от онкологично заболяване на ларинкса.

Кредитират се прочетените на основание чл. 281, ал. 1, т. 3 от НПК показания на свидетеля М.А.Ц., находящи се в том 2, лист 47 - 48 от 13.11.2007г. . Същите не възпроизвеждат непосредствено възприети факти , поради което не могат да бъдат ценени.

По отношение на показанията на свидетелката В.Г.Р.-кредитират се изцяло като най- достоверни показанията на свидетелката от ДП, том 3, лист 52 от 13.11.2007 г., прочетени  на основание чл. 281, ал.5, вр.ал. 1, т. 1 и т.2 НПК . В показанията свидетелката детайлно описва фактическата обстановка , свързана с инкриминирания период. Свидетелката заявява:“Тогава аз се оплаках на М. , че сме в лошо финансово състояние и го помолих за помощ. Той ми каза, че няма налични пари и ми предложи , ако искам да изкарам някакви пари  трябва да прекарам една пратка с наркотици. Тогава ми каза, че наркотиците се поставяли в куфар като теглото им – на отделна пратка е било до един килограм. Аз трябваше да получа такъв куфар в Перу от техен човек и да го пренеса до Мадрид“. Тези показания  са първите, дадени от свидетелката по време и са изключително детайлни и подробни. С течение на времето свидетелката е разпитвана многократно като всеки път показанията стават все повече лишени от конкретика и яснота. Това според състава на съда се дължи, както на големия времеви отрязък от момента на събитията, така и на страха и безспокойството, който свидетелката е започнала да изпитва , тъй като с подсъдимите спокойно си живеят на свобода, а тя  съпругът и са стари, болни и беззащитни.

Кредитират се и прочетените  на основание чл. 281, ал. 1, т.1 от НПК показания на свидетелката В.Г.Р., съдържащи се в том 2, лист 49 - 50 от 13.11.2007 г. пред съдия. Съдът счита същите за достоверни, тъй като са дадени непосредствено след инкриминираните събития. Пред ДП свидетелката заявява:“  Веднъж М. ми предложи да пътувам в чужбина…..За Перу щях да ходя…..Обеща ми възнаграждение при положение, че свърша някаква работа там по неговия бизнес. Това се изразяваше с пренасяне на една пратка наркотици. Обеща ми 3000 евро, ако изпълня поръчката. Лично М. ми постави задачата, после един негов друг човек, който ме посрещна в С., не му знам името, той е също негър като М..

Последващите показания  в съдебното следствие  пред СГС, прочетени на основание чл. 281, ал. 1, т. 1 и т. 2  НПК, съдържащи се в I част, лист 122 – 123,  съдебно заседание от 20.05.2009 г. на СГС, 26 състав съдът счита за недостоверни, тъй като са дадени в присъствието на подсъдимите и свидетелката се е страхувала и притеснявала. След прочитането им пред настоящия съдебен състав свидетелката заявява: „ Така беше. Ей това, дето го прочетохте сега е вярно. За онова, което ми прочетохте преди малко, не си спомням. Обаче това е вярно, дето сега го прочетохте. Не знам със сигурност, кое е вярно. Не съм пренесла нищо. Мисля, че за бижута беше, не за наркотици. Аз се изплаших и нищо не пренесох.“ „Де да знам, кога ми е била по- прясна паметта. Това, което ми се прочете сега е вярно. Това го потвърждавам, така беше.

В хода на съдебното следствие свидетелката заяви: „Вярно е това, което ми се прочете, Само не знам за наркотиците, това не знам. За каква пратка е било, не знам, защото аз не съм пренасяла. Само съм използвала командировките. Целта ми беше да ида да си видя момчето, то беше в Перу. Те искаха да свърша някаква работа, но аз не съм свършила. Не знам точно какво са искали, н.й не ми е казал. Само знам че нещо трябва да се пренесе. Не са ми обяснявали как точно трябва да се пренесе, забравила съм. За наркотиците може би, не съм сигурна, не мога твърдя. Обаче тия данни, които ги прочете съдията, което съм го казала е вярно, че е живял в село, другите подобни са верни.“ Съдът не кредитира тези изявления, счита същите за недостоверни като дезиорентираността на свидетелката счита, че се дължи на страх. Свидетелката е възрастна, социално слаба, болна. Живее в същото населено място, където живее и подсъдимия Б., който видно до момента на водене на съдебното следствие / и то за втори пореден път на първа инстанция/  не е получил каквато и да е наказателна санкция. Явно и видимо в съдебната зала свидетелката се притесняваше  да заяви за какво именно е била вербувана от Б.. Безспорно обаче се установява, че е била вербувана да пренесе нещо  като за целта е пътувала до Мадрид , където се е разколебала и сама е прекратила пътуване по- нататък.  Поради горното съдът кредитира показанията, дадени в хода на ДП, когато свидетелката е имала най- непосредствени и скорошни възприятия. Същевременно по делото и от показанията на другите свидетели става ясно , че същите се страхуват от подсъдимите.

СЪДЪТ не кредитира показанията на свидетеля К.Т.М., дадени в хода на съдебното следствие като лишени от конкретика и фактология. Кредитират се показанията , прочетени на основание чл. 281, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК от НПК по ОХ 3680/2008 г. съдържащи се във 2 част, лист 442 - 443 , протокол от 20.01.2011 г. След прочитането на показанията свидетелят потвърждава същите.

 

Кредитират се показанията на свидетеля З.  Д.З., дадени в хода на съдебното следствие. Същият бил вербуван от подсъдимия М.Б.. Свидетелят разпознава подсъдимия Б. в залата. Показанията са логични, житейски правдиви , поради което се кредитират от съда.

Кредитират се изцяло показанията на свидетеля Д.С.К., дадени в хода на съдебното следствие като логически последователни, достоверни и кореспондиращи със събраната доказателствена маса. В тях се разкрива връзката на подсъдимите Б. и Б. , както  функциите, които всеки един от тях е имал. В хода на съдебното следствие е предявено фотокопие от лична карта на свидетеля Д.К., открита при извършено претърсване и изземване в дома на подсъдимия Б..

·                 Не се кредитират показанията на свидетеля П.  М.П., дадени в хода на съдебното следствие, тъй като същите са опровергани от множеството доказателства, събрани по делото. С протокол за претърсване и изземване от 13.11.2007г. от дома на П.Б. , гр. С., ул. „К.И.“ № 25 били иззети ВД, приобщени по делото - пет броя цветни снимки- представляващи снимки на свидетеля П.П.;  копие от лична карта и задграничен паспорт на П.П. и снимка на лицето. Върху  принтирана на формат А4 снимка бил записан телефонният номер на лицето: „П. ****; При предявяване в хода на съдебното следствие  на  ВД свидетелят П. потвърждава че снимките са негови, което се установява и от изисканото заявление от БДС, съдържащо снимка на свидетеля. Свидетелят потвърждава, че снимките са правени на летището. На свидетеля е предявено и копието от иззетия от дома на Б. като ВД електронен самолетен билет , издаден чрез посредничеството на фирма „Прометей“ на „Еърфранс“ №***** от 03.19.2007г с дестинация С.-П.-Кайен. Свидетелят потвърждава, че и билетът е негов.

Показанията на свидетеля П.М.П. се опровергават и от ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС , както следва разговорите между свидетелката Б. и подсъдимия Б. и смс- ите между подсъдимия Б. и свидетеля П.М.П.:

Разговор №24/ ВДС чрез използване на СРС/, проведен на **.**.2007г. между Б. / ***** / и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:      

П.Б.: „ Можеш ли да отидеш до П. вместо мен?....В неделя сутринта човека ще дойде , ти ще го видиш…. И ще го заведеш в другата страна и ще се върнеш незабавно за полета.“

 

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №33/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Чакам автобус за Орли. Когато съм в хотела ще ти пиша“.

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №35/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Днес проверих къде ще излезе момчето. Моля пиши ми трябва да гледам таблото за пристигащи нали.“

На 13.**.2007г.. на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на П.М.П.   /*****/се получило кратко съобщение  №38“- 21.21ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „В Каян съм. Пиши какво трябва да правя.“; кратко съобщение  №39- 21.42ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „Това ясно, аз съм на летището. В П. какво да правя„ кратко съобщение  №40-23.39ч. :“Хванаха ме.“; кратко съобщение  №40-23.41ч. :“Хванаха ме.“;

На фона на многобройните ВД и ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС показанията на свидетеля П.М.П. са недостоверни, непоследователни и нелогични.

 

ТРЕТАТА УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНА ГРУПА СВИДЕТЕЛИ  са лицата, извършили действия във връзка с установяването на престъпната дейност на подсъдимите

Кредитират се показанията на свидетеля Г.Г.П.- осъществил оперативната разработка в ГДБОП във връзка с воденото наказателно производство. Свидетелят разпознава в хода на съдебното производство и тримата подсъдими Д., Б. и Б.. Кредитират се показанията, дадени в хода на съдебното следствие; прочетените показания от ДП /том 2 лист 119-121/, както и прочетените показания от съдебното следствие по ОХ3680/08 на СГС / 1 том, лист 116-120/.  Показанията на този свидетел са изключително детайлни, съдържащи конкетика за време, място и събития. Свидетелят е иимонно лицето, ръководило операцията по отношение на установяване дейноостта на ортанизираната престъпна група, запознато е в детайли с фактическата обстановка, поради което показанията му са от изключително значение за разкриване на ообективната истина.

 

Кредитират се изцяло показанията на свидетел с тайна самоличност № 002, дадени в хода на съдебното следствие: „Да, спомням си лице  на име П. Б.. Бяха много случаи, не знам, да не объркам. Спомням си, че това лице изпращаше други лица на Летище С. за дестинации в Латинска Америка……Не съм сигурен дали беше Б.,  но помня, че някой снимаше младежите, когато заминаваха. Мисля, че той имаше такъв случай. Мисля, че носеше фотоапарат този Б..“

Кредитират се прочетените на осн. 281, ал.4, вр. ал.1, т.1 и 2НПК показания  на анонимен свидетел № 002 ,т.2, л.128-129 от ДП, които са най- детайлни , тъй като са дадени непосредствено след инкриминираното деяние, поради което съдът ги счита за най- достоверни . Кредитират се и прочетените показанията на анонимен свидетел № 002, дадени в съдебното следствие по НОХ 3680/08, л. 200 до 201, от 16.11.2009г.; показанията от съдебното следствие по НОХ №3680/ 08г., съдържащи се в т. 2, л.493-495  от ДП от 17.03.2011г.; Показанията на анонимния свидетел кореспондират с гласните доказателствени средства и се допълват от приобщените ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС, както и от приобщените веществени доказателства. Именно от дома, обитаван от Б. са иззети множество снимки на лице, изпращани като куриери на наркотични вещества; Именно от и на телефона на подсъдимия Б. са изпращани имената и личните данни на куриерите, чиито снимки и електронни билети или техни електронни разпечатки са иззети от адреса на ул. „И..

Кредитират се и прочетените показанията на анонимен свидетел № 001-същите са обаче схематични и кратки.

ЧЕТВЪРТАТА УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНА ГРУПА СВИДЕТЕЛИ са  поемните  лица, присъствали на ПСД по претърсване и изземване и лицата , участвали в претърсване и изземване :

Кредитират се показанията на свидетеля Д.Т.Д., който през инкриминирания период работел като надзирател в СЦЗ и участвал при претърсването и изземването на вещи от килията, обитавана от подсъдимия Д..

Кредитират се показанията на свидетеля Л.М.Д., дадени в хода на съдебното следствие и прочетените на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2НПК част от показания, съдържащи се в том 5, лист 51-54.

Кредитират се показанията на свидетеля И.Г.Г., дадени в хода на съдебното следствие и прочетените на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2НПК показанията от ДП том 5, лист 58-60.

Кредитират се показанията на свидетеля Н.Г.Н., дадени в хода на съдебното следствие и прочетените на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2НПК показанията от ДП, съдържащи се в том 5, лист 61-63.

 

Кредитират се показанията на свидетелите А.А.Я. , Д.А.К., дадени в хода на съдебното следствие. Видно от тез показания свидетелите са били поемни лица при извършени действия по претърсване и изземване на адреса, обитаван през инкриминирания период от подсъдимия П.Б.- гр. С., на ул.“К.И.“ № 25. Видно от показанията ПСД са извършени по реда на НПК.

Кредитират се показанията на свидетеля МИНЧО Г.К..

Показанията на изброените свидетели от тази група са логически последователни и житейски правдиви, кореспондират със събраната доказателствена маса.

 

Показанията на свидетелите В.И.Г. и З.А.В., дадени в хода на съдебното производство и прочетените на основание чл. 281, ал.1, т.1 от НПК / от 31.08.2007г., съдържащи се в том 1, лист 24/ по реда на чл. 223 от НПК не касаят инкриминирания период по настоящето наказателно производство.

След изслушване становищата на страните с определение са заличени свидетелите: А.К. А. /А./;. Г.С.Г.; Й.Й.В.

Съдът не цени прочетените показания на свидетеля К.Е.Д. , тъй като същите са били събрани без да е установена по безспорен начин самоличността на свидетеля.

 

По отношение на частичните обяснения , даден от подсъдимия  Д., както и обясненията на подсъдимия Б. представляват защитна версия, която не кореспондира със събраните гласни, писмени, веществени доказателствени средства, поради което не се ценят.

 

 v   Кредитират се приобщените ЕКСПЕРТИЗИ, приети в хода на съдебното следствие :

 

                                                                              

Съдът кредитира изцяло заключението по изготвената ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА по отношение на компютърна конфигурация ASUS CHASSIS със сериен номер *****на вещо лице Г.П.Б. , съдържаща се в том 2 от ДП, лист 92 - **1. Експертизата е важен доказателствен източник, тъй като в компютъра на подсъдимия П.Б. са се съдържали както снимки на част от изпратени куриери на наркотични вещества, така и подробни писмени указания за една от основните дестинации за трафик на накотични вещества – Френска Гвиана. Указания с подобно съдържание, но ръкописни за друга дестинация са били предадени и на свидетеля Илия П., който ги е предал с протокол за доброволно предаване впоследствие . Въпросните доказателства очертават специфични особености , които индивидуализират организираната престъпна група , очертаващи съществени характерни черти в дейността и.

 

Експертизата е изготвена от лице, притежаващо необходимите специални знания в областта на поставените и задачи, същата е подробна и изчерпателна, поради което съдът я кредитира изцяло.

Съдът кредитира изцяло заключението по изготвената СЪДЕБНО -ПОЧЕРКОВА ЕКСПЕРТИЗА от 07.12.2016г., л. 793-797, том 3 от СС, от вещото лице Ю.С.М..

Експертизата е изготвена от лице, притежаващо необходимите специални знания в областта на поставените и задачи, същата е подробна и изчерпателна, поради което съдът я кредитира изцяло.

 

Съдът кредитира изцяло заключението по изготвената ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- ПРОТОКОЛ №17/ИЕУ-007 от 31.01.2017г. НИКК-МВР на вещо лице В.Т.Т.. Експертизата е изготвена от лице, притежаващо необходимите специални знания в областта на поставените и задачи, същата е подробна и изчерпателна

 

Съдът кредитира изцяло заключението на изготвената ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №2017/ИКУ-020 от 06.02.2017г. НИКК-МВР , изготвена от вещи лица И.П.М. И Н. К.Л.. Експертизата е изготвена от лице, притежаващо необходимите специални знания в областта на поставените и задачи, същата е подробна и изчерпателна.

Видно от експертизата телефонът , иззет от килията на подсъдимия Д. мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI ***** е провел изходящ телефонен разговор с подсъдимия с подсъдимия П.Б. /телефонен номер  *****/ на 03.11.2007г. **.01ч. В електронния бележник на мобилния телефон било изписано и името П. номер  *****, както и на един от основните сътрудници на подсъдимия Д. –Нику- телефонен номер- +*****.

На 09.11.2007г. 15.27ч. Н. телефонен номер- +*****изпраща на телефона на Д. /мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****/ информация за задържан куриер на групата- смс със съдържание „Централен затвор- О. К.“

На 09.11.2007г. 15.51ч. подсъдимият Д. Д. /мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****/ препраща на подсъдимия П.Б. информацията за задържания куриер на групата-като препраща смс-а  без да променя съдържанието му „Централен затвор- О. К.“

 

На 04.11.2007г.-21.44ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** / иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 04.11.2007г.-21.54ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 05.11.2007г.-12.00ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

На 05.11.2007г.-15.**ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

 

На 07.11.2007г.-21.02ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** /иззет от килията му/провел разговор с подсъдимия П.Б. –/ № ****/.

В телефонният указател на Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI ***** под номер –/ № ****/- било записано П. Б, а се съдържал и телефонът на В. Ч.- *****, който бил куриер , изпратен от органзираната престъпна група.

На 17.**.2007г. 21.16ч. подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****/ иззет от килията му/ изпратил смс/ на №*****/със съдържание „Брат моят имейл е *****@yahoo.com“-

На 17.**.2007г. 21,47 подсъдимият Д. Д. от Мобилен апарат „Нокиа 6080“, IMEI *****/ иззет от килията му/ изпратил смс на №***** със съдържание „Брат ти си навън кажи ми какво искаш да правиме.Види се с П.“.

 

От извършената експертиза на предаден с протокол за доброволно предаване от подсъдимия П.Б. мобилен апарат „Нокия“  6620 , ИМЕЙ *****се установяват следните факти:на 14.09.2007г.  09.11.2007; 13.11.2007; били изпратени смс и съдържащи името на Б., код на паричен превод чрез „Уестърн Юнинон“ и размер на парична сума.

 

На 14.**.2007г.-13.36ч подсъдимият П.Г.Б. изпратил от  мобилен апарат „Нокия“ 1112, ИМЕЙ *****/ предаден с протокол за доброволно предаване / смс на номер +*****със съдържание „име – фамилия П.- име П.М. номер на паспорта *****-дата на раждане *****- Моля те помогни ми да проверя от твоя страна.Неговият номер все още звън досега.Обади се това е +*****

 

На 15.**.2007г-16.33ч. подсъдимият П.Г.Б. изпратил от  мобилен апарат „Нокия“ 1112, ИМЕЙ *****/ предаден с протокол за доброволно предаване / смс на номер +*****със съдържание „име – фамилия П.- име П.М. номер на паспорта *****-дата на раждане *****- Моля те помогни ми да проверя от твоя страна.Неговият номер все още звън досега.Обади се това е +*****

Тази експертиза съдържа изключително богата информация за комуникации между подсъдимите и комуникации с други лица, сътрудничили на организираната престъпна група.  Налице е информация с личните данни на курирерите , които бивали изпращани, имена на хотели, където следвал да отседнат „мулетата“, лица за контакт в съответните държави, комуникация във връзка с проследяването придвижването на куриерите на наркотични вещества, както и финасирането на дейността чрез превеждане на пари чрез „У.Ю.“ като чрез смс –и се изпращали кодовете и сумите. Налице е и информация за пряка комуникация с куриери на наркотични вещества, както и се установява, че множество от банковите бордера, иззети от дома на Б. където се съдържат имена на различни изпращачи са именно  имена на лица, посочени с комуникациите между подсъдимите и трети лица и помежду им, както  и имена на лица съдържащи се в електронните бележници на телефоните.

 

В ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №2017/ИКУ-020 от 06.02.2017г. НИКК-МВР се съдържат безспорни доказателства за интензивните разговори и смс-и между подсъдимите Д. и Б., както и обстоятелството, че и двамата използват общ имейл за съвместната им дейност *****@yahoo.com“.  Тази еспертиза е изключително от значение за разкриването на обективната истина, тъй като съдържа минута по минута данни за действията на участниците в организираната престъпна група като обхваща един много по- голям кръг от сътрудници на групата не само в пределите на Р Б., но и съдържа безспорни доказателства за една международна престъпна схема с огромен мащаб.

Съдът кредитира изцяло заключението по изготвената ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №17/ИДИ-033; НИКК-  МВР от **.02.2017г.- на вещо лице М.Е.Й. Експертизата е изготвена от лице, притежаващо необходимите специални знания в областта на поставените и задачи, същата е подробна и изчерпателна.    

  v    

Ø ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА, ИЗГОТВЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС

 

Тази група доказателствени средства е  възлова и значима с оглед доказване на престъпленията, свързани с дейността на организираната престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества. ВДС материализират разговорите на подсъдимите, изгражда се детайлна картина на механизма за пренасяне на наркотични вещества през границите на различни държави чрез използване на мулета.

В хода на съдебното следствие бяха предявени и приобщени ВДС, изготвени въз основа на приложени СРС, както следва:

 

Разрешение за използване на СРС  №16-1798/18.09.2007 по отношение на мобилен апарат  ИМЕЙ *****

 Разрешение за използване на СРС №16 1802-18.09.2007 по отношение на мобилен апарат  ИМЕЙ *****; ИМЕЙ *****; ИМЕЙ *****и телефонни номера *****; *****; *****, ползвани от подсъдимия  М.Б.

 

ВДС, изготвени чрез ескплоатация на СРС , установяват следните факти , които са от съществено значение на разкриване на обективната истина:

1. Фактът, че контролът на престъпната дейност на органиизираната престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества се осъществявал от подсъдимия Д.  Д.:

Фактът на комуникация между подсъдимия Д. Д. и П.Б. във връзка с координирането на движението на куриерите, извършващи трафик на наркотици

 

На 19.**.2007г. 15.**ч. се провел Разговор №4  между мъж- Н. / *****/ и  Д. Д. / телефонен номер ***** /- ВДС чрез използване на СРС:

Н.: „Дай мостра ако го знайш.“

Д.:“ Мостра, проба, да може.“

Н.:“Разбираш ли ако отивам така напразно да говори, нищо не излиза, друго кога дадеш на човек, вижда за какво става въпрос….“

Д.:“ Колко продава там Аз ще праим нещо по- добре, че да ти донесе директно там….Завъртим некой телефон и ще ти пишем съобщение…“

Н.:“Друго мой човек къде стига?“

Д.:“ Горе бе…“

Н.:“ Дори къде отива не знам.“

Мъж/Н./:“ Аа брат още нещо те молим.“

Д. Д. :“Да“.

Мъж/Н./:“ Ще кажи на П. да ми изпрати седемдесет еуро“.

Д. Д.:“ Ще му кажем той е в Сандански.“

На 30.**. 2007г. се провел разговор №47 / ВДС чрез използване на СРС/ между Мъж / телефонен номер  *****и подсъдимия П.Б. /телефонен номер *****/:

Мъж :“П.?.....….Знаеш ли къде е К. сега?“

П.Б. : „Трябва да е в П.. „

…………...

Мъж :“ П., Кристи е бил хванат от полицията или е избягал в П..“

П.Б.:“ Не знам дали е избягал , когато се обадиш на полицията ще ти кажат дали е избягал или е там. „

На 29.**.2007г. се провел разговор №9 между Мъж/Н./ от телефонен номер *****и подсъдимия Д./ ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Н.:“ Здрасти брат.“

Д. Д.:“ Да.“

Н.:“  Брат ми се обади П. . И не мо и не мога да разберем добро какво става“.

Д. Д.:“ Човека трявба да стигне днеска. Той ме пита дали ми съ обажда. Аз викам той няма мой телефон. Или на тебе или на него. „

Н.:“  На мен н.й не се е обаждал…………………защото  аз не съм говорил с него откога е тръгнал . И П. ми казва, че сто процента е минал.

Д. Д.:“Да вчера тръгнал. Нали човек и заведе го на айрогара. Вчера тръгнал, пуска съощение. И той пише съобщение, че лети самолет. Сега трябва да  стига до П.…….. Той не се обаждал на П.. Аз, П. и мене ми съ обажда. И викам питай Н. дали се обаждал на Н..“

Н.:“И“.

Д. Д.:“  Еми той не се е обаждал на П.. Аз П. и мене ми съ обажда.“

Н.:“  Не на мене не ми се обади. Ама П. ми каза че отивал там и е питал на айрогарата“

…….

Д. Д.:“  Той беше в самолета.“

Мъж/Н./:“  Ами самолета е слизал долу там у Парис? Е стигнал в Парис…И всички пътници са слизали долу само наш човек няма го?“

Д. Д.:“ Откъде да знам  Той трябва да е стигнал в два и половина…“

……………..

Н.:“  Аз ако ми се обади човек аз шъ ти звъня веднага.“

Д. Д.:“  Добре. Сега шъ давам сигнал на П. и да видим какво е проверил..“

Н.:“И аз говорих с П. ама с него не може много добре да се разбираме . Разбираш ли….. И затова шъ ти се обадим на тебе. Добре брат.“

 

На 29.**.2007г. 19.30ч.се провел разговор №11 между Мъж от телефонен номер *****/ и подсъдимия Д. / ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Мъж:“ Ама той свърши работа , не свърши работа….“

Д. Д.:“  Как не свършил работа?...... Идва пълно ама още не сме го виждали. Той тръгнал отгоре , ама долу не сме го видили.“

Мъж:“ И со минали , е минал границата.“

Д. Д.:“  Горе да, долу не знам.“

Мъж:“  Долу тука.“                    

Д. Д.  Не знам, не знам, Ако бях знай , щях нямаше да ти се обаждам и питам къде е“.

Мъж:“ И те твойте хора н.й ли не седи там да чака човека?“

Д. Д.:“ Н.й не чака, н.й. Тва нали на доверие работят  тия работа.“

Мъж:“ Това на доверие ама тъпо ми изглаждза толкова време да не знаеме къде е човека“

Д. Д.:“  Нали човек трябва да кацне в П. и да вземе влак и до Холандия……. Да така е маршут …. И чака, чака да се обади. И да му дава кода на пари, да може да ги изтегли оттам.“

 

На 06.11.2007г. 12.20ч.се провел разговор №16 между Мъж от телефонен номер  *****и подсъдимия Д. Д. / телефонен номер *****/ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/:

Мъж:“ Момчето аз не ти изпратих брата ми. Момчето пак работеш  най, най муле. Муле какво значи муле….. с муле имаш доверие  че знаеш къде живее и моиш да го фанеш. Ама аз съм очаквал  от твоите хора защото земат пари хора….да идват да как аз отивах на гара да виждам,  че мулето отива  така и хората да го чакат.“

Д. Д.:“ Имам,  имам секи седмица по три- четири души кой отива на пътя…….Тва не е за пръв път и пускам хора на пътя. Нямам намерение да пускам, да ги водя и да ги чака.“

 

2.Фактът на комуникация на Д. с други лица, които снабдявал с наркотични вещества, както и лица, които осигурявали куриери:

На 16.**.2007г. се провел Разговор №1между  Мъж/ тел. *****/ и Д. Д. / телефонен номер *****/- ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС:

Мъж :“Искам екстази. Има там у Булгария?“

Д.: „Еми хубави има в Холандия брат. Еми аз мога да ти намерим нещо по- хубаво в Холандия и евтино

 

3.Фактът на използване на друто основно средство за комуникация във връзка с трафика на наркотични вещества, а именно имейлна на подсъдимия Д. Д., където се разменяла информация с координаторите в дугите държави за имената на хотелите и имената на свързките , кооито посрещали куриерите

Разговор  №* между мъж/*****/ и подсъдимият Д.– ВДС, изготвено чрез използване на СРС:

Д.: „Нали аз съм ти пратил мойта имейл адрес, друго- телефон нумеро………Еми ще ми пращаш съобщение на мойта имейл адрес и шъ ти звънне, независимо къде се намира-„

Мъж:“ А имейла го нямам. Аз, аз загубих всичко. Аз се напих иии това е нов телефон мой.“

Д.:“ Ама това е на мойто име Д. Д., две ат  яхо дот ком. Пак отново сега шъ пратя.“

Мъж:“Прати адреса, не адреса- телефона на брат ти.“

 

ВДС, изготвено чрез използване на СРС №8 от телефона на Д. Д. /*****/ било изпратено кратко съобщение на телефон *****:

Email *****2@yahoo.com   tel. brat nelson *****

 

На 04.**.2007г.-9.16ч. от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ било изпратено кратко съобщение №16/ ВДС чрез използване на СРС/ на телефон № ****  /П.М.П.  / със съдържание :

„Това е нашият имейл  *****@yahoo.com-  напиши кога заминаваш за Суринам. Върви на летището сега.

 

4. Фактът на разменяне на информацията за имената и личните данни на куриерите между подсъдимия М.Б. и неустановено по делото лице

На 25.09.2007г.  от телефонен *****на мобилния апарат на подсъдимия М.Б. / телефонен  *****/ се получило кратко съобщение  №4 /ВДС чрез използване на СРС/ със съдържание: Х.И.А. *****“ . 

На **.**.2007г. от телефон на М.Б. /№****/  се изпратило кратко съобщение №** на телефонен номер № *****със съдържание: „И. Г.Д., дата на раждане *****; Х.И.  А. , дата на раждане  *****.“

На 02.**.2007г. от телефона на подсъдимия М.Б. / телефонен № 0899 712 706/ се изпратило кратко съобщение № 7/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен № ***** със съдържание :“  С.З.Н. род. *****“.

На 05.**.2007г. мъж от телефонен номер   *****провел разговор №8 /ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / телефонен № *****/:

М.Б.:“ Кой ще пътува сега?“

Мъж: „Пътува единия …. С.

 

На 05.**.2007г. от телефона на подсъдимия М.Б. / телефонен № **** / се изпратило кратко съобщение № 9/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен № *****със съдържание:   С.З.Н., дата на раждане *****, паспорт № *****Готов сега. На 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило кратко съобщение №1/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен номер  ****  със съдържание : „П.А.П. , ЕГН **********, паспорт *** --- „

 Обади ми се сега. Аз съм с тях.“

На 22.09.2007г. от телефона на М.Б. / *****/се изпратило кратко съобщение №2/ВДС чрез използване на СРС/ на телефонен номер  ****  със съдържание : “А. Н. М., ЕГН ******“.

 

5. Фактът за ролята и действията на подсъдимия Б., който бил финарсиран от Д. като закупувал самолетните билети на куриерите чрез съдействието на свидетелката Г.Б., както и че поддържал връзка с курирерите на наркотични вещества при придвижването им до точката, откъдето трябвало да вземат или погълнат наркотичните вещества

На 25.09.2007г.  се провел разговор №4/ ВДС чрез използване на СРС/ между подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ и свидетелката Г.Б. / телефонен номер  *****/:

Г.Б. : „…Сега до Каян….Първи октомври….. Има полети за Каян. Цената е хиляда и шейсет евро……..За Аржентина.“

 

На 04.**.2007г.  П.М.П.   с полет на „Еърфранс“ от П. пристигнал в Кайен  , Френска Гвиана, откъдето изпратил  от телефон № *****/П.М.П.  /  кратко съобщение №17/ ВДС чрез използване на СРС/ на  телефона на подсъдимия П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ със съдържание :

„Пристигнах в Каян“.

На 04.**.2007г.  от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ било изпратено кратко съобщение №18/ ВДС чрез използване на СРС/ на телефон № ****/П.М.П.  /   със съдържание :

 „ОК. Продължавай към Суринам. Като стигнеш там обади ми се да може мой човек да те среща  лек път и чао за сега.“

На 05.**.2007г.  П.М.П.   се настанил в хотел , съобщил на Б. номера на стаята си в телефонен разговор и  останал за да чака доверен човек, изпратен от Б.. Бил проведен разговор №19/ ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:           

Мъж:/ П.М./ :“Здрасти, П. е……“

П.Б. : „Къде си.“

….

Мъж/ П.М./:“ Един хотел….стая номер две.“

П.Б.:“ Добре….аз обади се мой приятел сега.“

Мъж/ П.М./ :“Ок , аз чакам тук.“

 

На 05.**.2007г.   се провел разговор №20 / ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****:       

Мъж/ П.М./:  П. е на телефона….още чакам тука, н.й не е дошъл.“

П.Б.:“Нема проблем. Мой приятел идва…… Да чака там на хотела..Той идва.“

Телефонният код на Суринам е 597 .

На 06.**.2007г. се провел разговор  № 22/ ВДС чрез използване на СРС/  между мъж от телефонен номер  *****154 и П.Б. / телефонен № *****/. Б. провежда инструктаж на П. за поглъщане на хапечата:

Мъж  : „Здравей П..“

П.Б.: „Да там този хапчетата на сто нали?“

Мъж1 :“А мислиш ли че мога да погълна сто?“

П.Б. :“Ще излезе като експременти, премахва се и е празен.“

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №33/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Чакам автобус за Орли. Когато съм в хотела ще ти пиша“.

Свидетелката Б. се  настанила се в хотел „Ибис“ в близост до летище „Орли“.

На 13.**.2007 на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ се получило кратко съобщение  №35/ ВДС чрез използване на СРС/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Днес проверих къде ще излезе момчето. Моля пиши ми трябва да гледам таблото за пристигащи нали.“

На 13.**.2007г.. на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на П.М.П.   /00359887283417се получило кратко съобщение  №38“- 21.21ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „В Каян съм. Пиши какво трябва да правя.“; кратко съобщение  №39- 21.42ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „Това ясно, аз съм на летището. В П. какво да правя„ кратко съобщение  №40-23.39ч. :“Хванаха ме.“; кратко съобщение  №40-23.41ч. :“Хванаха ме.“;

 

 

На 13.**.2007г. подсъдимият П.Б. телефон 0896501218 се обадил на мъж телефон  *****/ лице на име Н./- разговор №32  / ВДС чрез използване на СРС/:

П.Б.: “ Здравей аз съм П.….. тук съм с твоя приятел…Да искаш ли да говориш с него.“

П.Б.: „ К., К., да.“

МЪЖ :  „Каква е работата. Разбрах, че гълтането на багажа е кофти, знаеш, разбираш ли?“

МЪЖ :“Аз ти казах отпреди, още тук, преди да заминеш. Това не мога да гълтам.“

МЪЖ 1:“ Как не можеш да гълташ. Хайде ще направим една проба довечера. „

На 18.**.2007г.-**.28ч. К.  /от телефонен №  *****/ провел разговор №46  / ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия П.Б. /телефонен номер  *****/:

Мъж :“Здравей П.. Аз съм К.. „

П.Б. : „Добре къде си? В хотела ли?

Мъж : „ Да“.

 

 

На 31.**.2007  Мъж от телефонен № ****/ видно от справка от Виваком  титуляр на номера е И. О. ЕГН ********** /  провел разговор №17/ ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ****/:

М.Б.: „Сега пиши мостолс …..Сентрал…. излизаш от гарата.“

Мъж1 : „Излизам аз от летището.“

М.Б. :“Излизаш там , там вече на изхода там, нали като хората вече излизаш от контрол всичко, разбираш ли ма….Има телефони там. Значи се обаждаш……Обаждаш се преди да вземеш такси.“

……………..

М.Б. :“Значи там и съ обади и избери си едно място и казваш твойте координати точно къде се намираш и човека там при тебе.  Преди ти да пристигнеш той ще е там.“

На 31.**.2007  Мъж от телефонен № *****провел разговор №18/ ВДС чрез използване на СРС/ с подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ***** /:

Мъж : „Виж сеа брат. Начи отидох на летището…. Минах границата, минах всичко, дадох си паспорта, влязох…. Стигнах. И във когато вече да си давам билета , нали там за да влизам в  самолета….и И. ли беше……щот аз викам И. ти ли си той вика Не, не  съм И.;. И ми каза , щото става вика въпрос за нещо за, за бяло…….  И му викам И. ти ли си. Той вика Не съм И.. И вика ако идиш вика  това означава вика защото вика моеш си напраиш проблем вика и или да не се върнеш…И в последния момент се отказах.“

На 01.11.2007 се провел  разговор №19/ ВДС чрез използване на СРС/ между Мъж / телефонен № **** провел с подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ****  /:

 М.Б.: „ Наистина този мъж не е заминал.“

На 02.11.2007г. на телефона на  подсъдимия М.Б. / на телефонен номер ***** / било изпратено кратко съобщение  №21 от телефонен № *****със съдържание: „ Д.М. С. №*****.“

На 02.11.2007г. подсъдимия М.Б.  от телефонен № ****   изпратил кратко съобщение №23 на  телефонен номер *****/справка виваком предплатена/  със съдържание : „Д.М. С.  паспорт №№*****, *****.“

ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС разкриват детайлна картина на механизма на извършване на престъпленията по вербуване на куриери на наркотични вещества, начинът на финансиране на организираната престъпна група , начинът на превеждане на парични суми – което с оглед на конспиративност ставало чрез преводи по „Уестърн Юнинон“; комуникации между участниците в организираната престъпна група и наетите куриери. Тези доказателства наред с гласните доказателствени средства, писмените доказателствени средства, заключенията на приобщените експертизи и веществените доказателства взаимно се подкрепят и допълват, непротиворечиви са и водят до категоричния извод за безспорното извършване на престъпленията , за които са повдигнати обвинения на тримата подсъдими.

  v    

 

ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА и свързаните с тях ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА/ ФОТОАЛБУМИ/

В подкрепа на обвинението са и приложените по делото ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. Съдът подробно анализира събраните в хода на досъдебното производство и приобщени в хода на съдебното следствие писмени доказателства и писмени доказателствени средства,  същите се ценят от съда като самостоятелен доказателствен източник, както следва:

 

Решение на Наказателен съд П. от 01.08.-2007г. –/  присъда на К. Д./- устновяващи извършеното престъпление- трафик на наркотични вещества;

Справка за извършени парични преводи от П.Б.  т.1 л.17,18, от която се установява начинът на движение на паричните потоци, свързани с осъществяваната незаконна дейност.

Справка от У.Ю. за извършени парични преводи т.1 л. 27-39;л.41-43;л.47-56;58-98, установяващи начинът на действие на участниците в организираната престъпна група чрез превод на дребни парични суми на наетите кориери на наркотични вещества;

Справка за изпращани на Г.Г. пари чрез „У.Ю.“ като трасферите били наредени от офис на адрес гр. С., бул М. Л.** На 16.05.2007г. от Д. Б.- наредени 300 щ.д на Г.С.Г. с държава на получаване Перу и на 25.05.2007г. били наредени  от Д. О. 200 щ.д на Г.С.Г. с държава на получаване Перу;

Разпореждане от 12.11.2007т.  на СГП е разпоредено да бъде извършена  служебна проверка в затвора отряд **, килия 7  т. 1, л. 135;

Приемателно- предавателен протокол,  с който дежурния надзирател на затвора  Л.М. Д.  предал на дознател Л. Ч.  веществени доказателства- откритите в килията на подсъдимия Д. Д. мобилни апарати и СИМ карти, чрез които  Д. контактувал с изпратентите куриери на наркотични вещества, с подсъдимия П.Б., с лица , осигуряващи му куриери, както и с купувачи на наркотични вещества на едро. Чрез мобилна комуникация подсъдимият Д. разпореждал кой куриер по какъм маршут да се изпрати, как и какво да се финансира във връзка с извършваната от групата престъпна дейност.

Протокол №683/-07 ; №684/2007; № 685/2007от 13.11.2007 в 01часа съставен от Н.Н. за иззетите в килията мобилни апарати , ползвани от подсъдимия Д..

Докладна записка  от И.Г. , видно от което на 13.11.2007 в  0.** е извършено претърсване на килия №*- при претърсването вляво от вратата в ъгъла на спалното под вишката в тайник, изкопан в стената, се открил  мобилен апарат „Нокия 1**0“  и се иззел с №685;т.1, л.138;

 ДЗ от Д.Т.Д.  13-11-2007в 00.15 , видно от които  при претърсване на килия №* ,** група били  открити 5 броя мобилни апарати , укрити в тайник над левия прозорец - в стената;

Протокол за доброволно предаване 13.11.2007 от П.Г.Б.  в сградата на ГДБОП на дознател Ч.  мобилни апарати;

ДЗ от 13.11.2007г.  за проведена СПО по предварително утвърден план. гр. С., ул „К. И.**  , адрес ,обитаван от подсъдимия  П.Б., където били иззети веществени доказателства, имащи важно значение за разкриване на ообективната истина.

 

-Справка от МВР ДМОПС,  рег № А11115/17.08.2009 ,т. 1 ,сс л. 167, видно от която по данни на Интерпол П. , Франция К.Д. е бил освободен от затвора  felury merogis на 01.04.2008; Й.В. е бил  задържан на 16.05. 2007 в затвора remiremont joly и на 04.08.2008 е бил освободен. П.П. е бил задържан на 16.01.2007г. в затвора remiremont joly и освободен на 20.**.2008; Видно от тази справка  куриерите К.Д., Й.В., П.П. били задържани във връзка с организирания от престъпната група трафик на наркотични вещества .

- справка Виваком за телефон  *****с титуляр Д.М. С.  ЕГН ********** –гр. С., М. П. 15

 

 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

 

В  настоящето наказателно производство иззетите и приобщени по реда на НПК ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА  са от особено значение.

Тези веществени доказателства условно могат да бъдат разделени на някалко основни групи.

 

Първата група ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА  са мобилните апарати на подсъдимите, както следва:

 

МОБИЛНИ АПАРАТИ, иззети с Протокол от 13.11.2007г. от Затвора в гр.С. и ползвани от подсъдимия Д. Д., както следва:

Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI *****, с „ГЛОБУЛ“  карта- „БИ КЪНЕКТ“ *****;

Мобилен апарат „Моторола“, IMEI *****, без SIM- карта, с батерия.

Мобилен апарат „Самсунг“, IMEI *****, със SIM- карта ВИВАТЕЛ *****, с батерия.

Мобилен апарат „Нокиа 1600, IMEI *****, SIM- карта, М-ТЕЛ *****, с батерия.

Мобилен апарат „Нокиа 1**0“,  IMEI  *****, SIM- карта *****,  без лого

Мобилен апарат „Нокиа 6080“, MEI *****, ВИВАТЕЛ карта № *****. Видно от справка от „Виваком“ е налице предплатена карта, ползвана с телефонен номер *****

 

МОБИЛНИ АПАРАТИ, предадени с протокол за доброволно предаване от подсъдимия Б., както следва:

 

Мобилен апарат „Нокия 6020“, IMEI *****, със SIM- карта ВИВАТЕЛ *****.

Мобилен апарат „Сименс А75“, IMEI ***** SIM- карта, на „ГЛОБУЛ“  *****.

Мобилен апарат „Нокия 1112“, IMEI ***** с к на ВИВАТЕЛ  № *****. Видно от  справка от „Виваком „ е ползван с предплатена карта номер *****

Мобилен апарат „Нокиа 3120“, IMEI ***** Мобилен апарат „Саеджем ЕС2005“, IMEI ***** и SIM- карта на „БИ КЪНЕКТ*****,

Мобилен апарат „Нокиа 66**i, IMEI ***** SIM- карта ***** с батерия

Мобилен апарат „Моторола C350“, IMEI ***** карта Prima  *****

Фотоапарат модел „Олимпус FE 115“.

 

 

СИМ КАРТИ, иззети от дома на подсъдимия М. С.У.Б.

 

SIM- карта „Prima  ****;

SIM- карта „БИ КЪНЕКТ“ ****;

Карта на неустановен оператор ****;

Карта с логото на „ГЛОБУЛ“ ****;

Карта на М-ТЕЛ ****;

М-ТЕЛ – карта „Prima****;

SIM- карта „БИ КЪНЕКТ“ ****;

Предплатена карта на „ТЮРКТЕЛЕКОМ“ за **0 импулса на т. език № ****;

         

МОБИЛНИ АПАРАТИ, иззети от дома на подсъдимия М. С.У.Б.

 

Мобилен апарат Motorolla V177, с батерия, IMEI ****, SIM- карта М-ТЕЛ - „Prima****;

Мобилен апарат Nokia 6600, с батерия и SIM- карта, IMEI ****;

 

 

В хода на съдебното следствие беше изготвена ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №2017/ИКУ-020 от 06.02.2017г. НИКК-МВР

ПРИСТЪПВА КЪМ ПРЕДЯВЯВАНЕ  НАМИРАЩИТЕ СЕ В ЗАЛАТА ВД ПО ДЕЛОТО като в паметта на телефоните бяха открити данни за разговори и смс- и между подсъдимите, между подсъдимите и техни сътрудници, както и между подсъдимите и изпращани от тях куриери, с което се изгради една детайлна картина на извършваната от организираната престъпна група дейност по трафик на наркотични вещества.

 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ИЗЗЕТИ НА 13.11.2007Г., С ПРОТОКОЛ  ЗА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ОТ  МАЗЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. С., УЛ. „К.И.“ № 25, КАКТО СЛЕДВА:

 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА-СНИМКИ, БИЛЕТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:

 

·                    5 БРОЯ ФОТОСНИМКИ НА СВИДЕТЕЛЯ П.М.П. като на  принтираните на формат А4 снимки е записано: „П. ****“;

o        Фотокопие от  ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ на П.М.П., ЕГН: ********** и л.к.  на П.М.П..

 

Електронен билет на П.П. на „Е“ от 03.**.2007г.,  електронен билет№***** на името на  П.П. на „Е“ от 03.**.2007г /,издаден от „Е“ -датата на полета-  03.**.2007г.с дестинация: заминаване в 14.15 ч от С. за П., пристигане 16.40 ч.;.  П.- Кайен,  датата 04.** в **.45 ч., заминаване 14.55 ч., пристигане  и обратна посока  Кайен- П. 13.**.2007 ч. в 17.55 ч., пристигане 07.20 ч., П. –С., датата е 14.**, заминаване **.**ч., пристигане 13.55ч.

Тези веществени доказателства, както и приобщените ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС, така и фактите , установени от ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №2017/ИКУ-020 от 06.02.2017г. НИКК-МВР разкриват реалните действия на подсъдимите Б. и Д. във връзка с изпращането на свидетеля П.М.П. като куриер за да извърши трафик на наркотични вещества. В подкрепа на тези факти са  показанията на свидетел с тайна самоличност № 002

 

Следващите три веществени доказателства разкриват действията на свидетелката Г.Б., която отива да посрещне свидетеля П.М.П. по указания на подсъдимия П.Б..Тези ВД съща са подкрепени от ВДС , изготвени чрез експлоатация на СРС, материализиращи разговорите между Б. и Б. , както следва

o        ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на „Ю.“ за полет на „АИ“ №*****на името на Г.Б. за 13.**.2007г. с дестинация С.- Милано- П./л.940/

·                    ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА  от хотел „Ибис“;  на името на Б./945/

o        Джоб на самолетен билет на български език  съдържащо ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ НА „Е“ и БИЛЕТ ОТ „ЕВРОЛАЙНС“.

 

 

СМС  №14-03.**.2007г./ ВДС чрез използване на СРС/ на телефона на подсъдимия П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефон № **** /П.М.П.  / със съдържание :

„Пристигнах, сега съм в автобус №3“

кратко съобщение №16 от 04.**.2007г.-9.16ч. от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ / ВДС чрез използване на СРС/ на телефон № ****  /П.М.П.  / със съдържание :

„Това е нашият имейл  *****@yahoo.com-  напиши кога заминаваш за Суринам. Върви на летището сега.

кратко съобщение №1704.**.2007г / ВДС чрез използване на СРС/  от телефон № *****/П.М.П.  /  на  телефона на подсъдимия П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ със съдържание :

„Пристигнах в Каян“.

кратко съобщение №18/ ВДС чрез използване на СРС от  04.**.2007г.  от телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ на телефон № ****/П.М.П.  /   със съдържание :

 „ОК. Продължавай към Суринам. Като стигнеш там обади ми се да може мой човек да те среща  лек път и чао за сега.“

разговор №19-от05.**.2007г / ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:

Мъж:/ П.М./ :“Здрасти, П. е……“

П.Б. : „Къде си.“

….

Мъж/ П.М./:“ Един хотел….стая номер две.“

П.Б.:“ Добре….аз обади се мой приятел сега.“

Мъж/ П.М./ :“Ок , аз чакам тук.“

 

разговор №20 05.**.2007г / ВДС чрез използване на СРС/ между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****:    

Мъж/ П.М./:  П. е на телефона….още чакам тука, н.й не е дошъл.“

П.Б.:“Нема проблем. Мой приятел идва…… Да чака там на хотела..Той идва.“

От справка в интернет се установи, че телефонният код на Суринам е 597 .

разговор  № 22 от 06.**.2007г. / ВДС чрез използване на СРС/  между мъж от телефонен номер  *****и П.Б. / телефонен № *****/. Б. провел инструктаж на П. за поглъщане на хапечата:

Мъж  : „Здравей П..“

П.Б.: „Да там този хапчетата на сто нали?“

Мъж1 :“А мислиш ли че мога да погълна сто?“

П.Б. :“Ще излезе като експременти, премахва се и е празен.“

 разговор №24/ ВДС чрез използване на СРС/, проведен на **.**.2007г. между Б. / *****/ и П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/:      

П.Б.: „ Можеш ли да отидеш до П. вместо мен?....В неделя сутринта човека ще дойде , ти ще го видиш…. И ще го заведеш в другата страна и ще се върнеш незабавно за полета.“

 

кратко съобщение  №33/ ВДС чрез използване на СРС/ от 13.**.2007 получено на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Чакам автобус за Орли. Когато съм в хотела ще ти пиша“.

кратко съобщение  №35/ ВДС чрез използване на СРС/ от 13.**.2007 получено на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на свидетелката Г.Б. № *****със съдържание :

Б.: „Днес проверих къде ще излезе момчето. Моля пиши ми трябва да гледам таблото за пристигащи нали.“

Кратки съобщения от 13.**.2007г.. получени на телефона на подсъдимия  П.Б. / мобилен апарат  ИМЕЙ *****; № *****/ от  телефона на П.М.П.   /*****/ кратко съобщение  №38“- 21.21ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „В Каян съм. Пиши какво трябва да правя.“; кратко съобщение  №39- 21.42ч. / ВДС чрез използване на СРС/  със съдържание: „Това ясно, аз съм на летището. В П. какво да правя„ кратко съобщение  №40-23.39ч. :“Хванаха ме.“; кратко съобщение  №40-23.41ч. :“Хванаха ме.“;

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, относими към изпращането като куриери на свидетелите :

-Д.С.К.-Фотокопие от ЛИЧНА КАРТА НА Д.С.К.,  ЕГН:********** с изписан с химикалка текст  „***“.

 - И.П.П. -ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на „Еърфранс“  ***** на името на свидетеля И. П. бил с дестинация С.- П.- 06.06.2007г.; П.- Буенос Айрес- 06.06.2007г;  и връщане Буенос Айрес  - П.-18.06.2007г

-С.З.Н.- Картонена обложка от „Е.“ , съдържаща самолетен билет на  „ЕЪР С. „ и бордни карти на името на С.Н. с датата на заминаване 17.**.2007г. с дестинация Фимучино- Барселона/ л.916/, лист  формат А-4  .; Малък лист със записан телефонен номер ****- С.;/

         

-Фотокопия  формат А-4 на задграничен паспорт на името на Д.  М. С., ЕГН: **********

 -Фотокопие на лична карта на К.Т.М., ЕГН: **********, с изписано с химикал Д. *****;

 

          ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, представляващи кореспонденция от имейла, ползван от организираната престъпна група -*****@yahoo.com и нейни сътрудници в чужбина :

Изписани на английски  ръкописни текстове  и разпечатка от  поща yahoo на английски език от 15.08.2007г- препратено писмо на мейл *****2@yahoo.com във връзка с трафик на хора /л.933,934/

Изписан на английски текст формат А-4 принтирана страница от yahoo  формат А-4, с надпис с химикалка;  -кореспонденция между подсъдимите от 21.07-2007г. от мейла на *****@yahoo.com с самсон мабенко- *****@yahoo.com съдържащо информация за хотелите във Френска Гвиана и Суринам, както и организация и съгласуване на действията за придвижването на „муле“

          Изписани текстове формат А 4 с указания за придвижването на курирерите.

 

От особено значение е съпоставката на две веществени доказателства – черен тефтер , иззет от дома на Б. и лист с надпис, иззет от дома на М.Б.:

В две различни веществени доказателства се съдържат личните данни и имената на един от свидетелите, които организираната престъпна група е искала да вербува като куриер на наркотични вещества, както следва :

-Черен тефтер  , иззет от дома на подсъдимия П.Б., в което били изписани с латински букви на български: „ А. Н. М., **********; П.А.П. , ЕГН **********, № ***“. Лист, иззет от дома на М.Б. - с изписани на латиница имена А. Н. М., ********** и П.А.П., **********, както и номер ***;

Така се установява и връзката на подсъдимите Б. и Б. във връзка с предаването на информацията за личните данни на куриерите.

 

Банково бордеро-Превод чрез „У.Ю.“ от клон на адрес гр. С., ул. „С. С.“ №* на сумата от **0 евро във Франция на името на К. Д. на 28.02.2007г. с изпращач подсъдимия П.Б. - като преводът бил извършен в 11.59ч.- установяваш връзката на К. Д. с подсъдимия П.Б. и организираната престъпна група.

 

          Разпечатки от „ГЛОБУЛ“, фактура от 15.**.2007г., с клиент В.В. Б. за телефон ***, с разпечатка на телефонни разговори 2 листа, както и фактура и извлечение;

         

 

ДОГОВОРИ ЗА МОБИЛНИ УСЛУГИ И ФАКТУРИ ОТ МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ:

          Договор за мобилни услуги на М. С.Б. за  Motorolla V177, **** от 08.12 .2006г.;

Договор за мобилни услуги на М. С.Б. за Siemens А70 IMEI ****,  SIM-карта **** от 2008г.;

          Договор за мобилни услуги с клиент А.К. А. от 19.01.2007г., IMEI ****, SIM-карта ****;

Фактури от „ГЛОБУЛ“, клиент С. М. Б., с. М.,  адрес: ул. „Васил Коларов“ №4 от 08.07.2007г. и мобилен номер **********,

Фактури от „ГЛОБУЛ“, клиент С. М. Б., с. М., адрес:  с. М., ул.„Шипка“ № 19 и документи от 15.04.2007г., с мобилен номер *****- 2 бр.;

Фактури от „ГЛОБУЛ“ клиент С. М. Б., с. М.,  адрес: ул. „Васил Коларов“ №4 от 20.07.2007г.;

          Фактури от „ГЛОБУЛ“, клиент С. М. Б., с. М., адрес:  с. М., ул.„Шипка“ № 19 от 15 12 2006г. , с мобилен номер *****; 

Подробна разпечатка от „ГЛОБУЛ“ клиент С. М. Б., с. М., адрес:  с. М., ул.„Шипка“ № 19, съдържащи,  подробна разпечатка на проведените разговори на мобилен номер *****, SIM -карта  *****  от 15.01.2007г.-  8 листа;

          Подробна разпечатка от „ГЛОБУЛ“       , клиент С. М. Б., с. М.,  адрес: ул. „Васил Коларов“ №4, мобилен номер *****, SIM -карта  *****  от 20.12.2006г.- 7 листа;

          Фактури от „М-ТЕЛ“ на името на М. Б., както следва        :

- от 16.02.2007г., с адрес: с. М., адрес:  с. М., ул.„Ш.“ № *, мобилен номер *****, SIM -карта *****- 2 листа;

- от 16.01.2007г., с адрес: с. М., адрес:  с. М., ул.„Ш.“ № *, мобилен номер *****, SIM -карта *****2 - 2 листа;

- от 16.03.2007г. с адрес: с. М., адрес:  с. М., ул.„Ш.“ № *, мобилен номер *****, SIM -карта ***** с надпис  с химикал на ръка изписано цифри ***** Ч.Е.А., Г. 386.97 евро;

Известие за дължима сума от мобилен оператор „ М-ТЕЛ“;

Фактури на „ГЛОБУЛ“ на името на А.К. А., с адрес  ул.“Ч. В.“ № *;

          Плик съдържащ фактура на „ГЛОБУЛ“, 3 листа, за мобилен номер ****, в плика се съдържат фискални бонове -7 бр., за платени сметки за 2006г.;

          Фактура на „ГЛОБУЛ“ от 20.03.2007г., за мобилен номер ****- 3 листа;

          Фактура на „ГЛОБУЛ“ от 20.06.2007г.,- 1 лист;

                                                                                

Като веществени доказателства са иззети множество банкови бордера за превод на различни суми. Видно от ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА- Протокол №2017/ИКУ-020 от 06.02.2017г. НИКК-МВР разплащанията с международните сътрудници са извършвани именно чрез такива парични преводи. Практиката на организираната престъпна група е била куриерите да не разполагат са парични средства и да са в зависимост от възложителите им като често куриерите оставали без средства дори за такси, билет за осъществяване на вътрешен транспорт или за храна като в тези случаи куриерите получавали дребни суми именно чрез парични  преводи . Значителна част от имената на лицата , фигуриращи в паричните преводи се съдържат и м кореспонденцията чрез смс- и и в електронните тефтери на телефоните на подсъдимите. Налице са огромен брой вд- съдържащи парични преводи, което води до извода за мащабността на извършваната от организираната престъпна група дейност-

БАНКОВИ БОРДЕРА ОТ „У.Ю.“ С ПОЛУЧАТЕЛ М. С.  У.Б.  И  ИЗПРАЩАЧИ, КАКТО СЛЕДВА:

 

-         А.С.У от 07.07.2006г., А., за сумата от **0 евро;

-         А. от 01.12.2007г., А., за сумата от **0 евро, с надпис на гърба на латиница.

-         А. П. от 11.05.2006г., за сумата от 120 евро;

-         А. С. от 12.01.2007г., за сумата от  **0 евро;

-         Б.О.  от 31.12.2005г., И., Б., за сумата от **0 евро;

-         Б.О. от  30.03.2006г. И., Б., за сумата от 50 евро; 

-         Б.О. от 06.07.2006г., И., Б., за сумата от 50 евро; 

-         Б.О. от 31.12.2006 г., И., Б., за сумата от **0 евро; 

-         Б.О. от 30.03.2006 г., И., Б., за сумата от 50 евро

-         В. Н.  от 12.**.2006 г., И., Б., за сумата от 150евро;

-         В. Н.  от 07.**.2006г., И., Б., за сумата от 150 евро;

-         В. Н.  от 19.**.2006г., И., Б., за сумата от 60 евро;

-         В. Н.  от 01.08.2006г., И., Б. за сумата от  50 евро;

-         В. Н. от 14.07.2006г. И., Б. за сумата от  200 евро, като на гърба има надписи на чужди езици.

-         Д.А.И. от 11.09.2007г., В., А., за сумата от 200 евро; 

-         Д.Е.  от 22.02.2006г., А., за сумата от 285 евро;

-         Д.Е.  от 14.04.2006г., А., за сумата от 200 евро;

-         Д.Е.  от 18.04.2006г., А., за сумата от 2500 евро;

-         Д.Е. от 06.02.2007г., А., за сумата от 200 евро;

-         Д.Е.  от  16.02.2007г., А., за сумата от **0 евро;

-         Д.Е.  от  07.11.2007г,. А., за сумата от **0 евро;

-         Д.   П. от 31.01.2007г., от В., А., за сумата от 150 евро

-         Д. Ф. от 09.04.2007г., В., за сумата от 177.50 евро;

-         Е. Ч. от 02.02.2007г., А., за сумата от 150 евро;

-         И. О. от 14.05.2007 г., И., за сумата от **0 евро;

-         М.  А.  от 02.09.2006г.,И., Б., за сумата от **0 евро;

-         М.  А.  от 20.04.2006 г.,И., за сумата от  **0 евро;

-         М.  А. от 20.04.2006г., И., Б., за сумата от **0 евро; 

-         М. К. от **.09.2007г., Д., за сумата от 200 евро;

-         М. М. от 14.05.2007г., за сумата от  **0 евро

-         О. от 08.06.2007г., А., за сумата от **0 евро; 

-         П. И.. О. от 06.03.2007 г., И., за сумата от 300 евро;

-         П. Н.  от **.**.2007 г., А., за сумата от  30 евро;

-          П. О.  от 50 07.03.2007г., за сумата от  200 евро;

-         П. О. 02.03.2007г., И., за сумата от  200 евро;

-         С. К. от 23.04.2007г., А., за сумата от  **0 евро;

-         С. К.  от 05.06.2007г., А. за сумата от **0 евро; 

-         С.О.А..н от 13.05.2006г.,А., за сумата от **0 евро;

-         С.О.А..н от 25.04.2006г. .,А., за сумата от **00 евро;

-         С.О.А..н от  05.05.2006г., за сумата от 200 евро;

-         С.О.А..н  от 25.04.2006г. за сумата от **00  евро;

-         С.О.А..н, от 28.06.2006г., А., за сумата от **0 евро;

-         Т.У.  от 08.07.2007г., А., за сумата от **0 евро; Т. У.   от 21 .04.2007г., за сумата от  50 евро;

-         -Т.У.  от 27.04.2007г., А., за сумата от **0 евро;

o   У.  от 21.04.2007г., Г., за сумата от  50 евро;

-         Ф.  от 24.02.2007г., А. за сумата от  **0 евро;

-         Х.Ю. от 17.04.2007г., И., за сумата от  272 евро;

-         Ю.Е.   от 03.03.2007г., Г.,А., за сумата от **0 евро;

-         Ю.Е. от 29.03.2007г., Г., А., за сумата от 285 евро;

-         Ю.Е. от 26.01.2007г., Г., А., за сумата от 200 евро;

-         Ю.Е. от 20.11.2006г., Г., А., за сумата от **0 евро;

-         Ю.Е. от 21.03.2007г., Г., А. за сумата от 180 евро;

-         Ю.Е.  от 13.12.2006г., за сумата от 1460 евро;

-         Ю.Е.  от 22.02.2006г., Г., А., за сумата от 285 евро;

-         Ю.Е.  от 08.12.2006г., Г., А., за сумата от **00евро;

-         Ю.Е. от 14.02.2006г., Г., за сумата от 200 евро;

-         -/ името не се чете/ от 06.**.2007г., Д., за сумата от  50 евро; 

            Банково бордеро за обмяна на валута с клиент  М. С.Б. от 25.04.2006г.;            Бордеро  на името на Х.М. за обмяна на валута 06.04.26г.;

            Бордеро от „МЪНИГРАМ“, получател М. Б. и изпращач О.Ю.  от 13.01.2007г.

 

 

Фактура от Парк- хотел „Москва“ на името на  М. С.У.Б. от 20.12.2006г., за периода 19.12.2006г. до 20.12.2006г.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА

 

          ОБВИНИТЕЛНИ ДИСПОЗИТИВИ

 

Ø    При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка  съдът зае  становище, че с деянията си подсъдимите са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпленията, както следва:

 

Д. Ч.Д.-за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1, от НК

М.С.У.Б.- за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК

П.Г.Б.- за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК

 

 

    v      ОБВИНИТЕЛНИТЕ ДИСПОЗИТИВИ АНАЛИЗ

 

 По отношение на повдигнатите обвинения на подсъдимите:  Д. Ч.Д.-за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1, от НК; на М.С.У.Б.- за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК и на П.Г.Б.- за престъпление по  чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК

По отношение на подсъдимите Д. Ч.Д.,

М.С.У.Б., П.Г.Б. се установиха признаците, визирани в разпоредбата на чл.93,т.20 НК. Налице е изискването на количествен критерий- сдружението да е на три или повече лица. Количественият критерий не е единствен, а от обективна страна е необходимо да бъде установено, че се касае до структурирано трайно сдружение, което си е поставило за цел да извършва съгласувано в страната и в чужбина престъпления, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години.  От събраните в ДП и в хода на съдебното следствие доказателства се установи, че въпросната организирана престъпна група е структурирана. Налице са доказателства за участието на подсъдимите Д. Ч. Д., М.С.У.Б., П.Г.Б. в организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества като групата е част от международна структура на трафик на наркотични вещества.

 

 

Подсъдимия Д. Ч. Д. имал ролята на ръководител на организираната престъпна група . Ръководните функции на подсъдимия Д. Д. били свързани с финансирането на трафика, осъществяван от многобройни куриери и координирането на дейността на другите участници, които се намирали в Б.. Чрез мобилни телефони от затвора подсъдимият  Д. Д. осъществявал ръководството групата. Д. Д. имал контакти с лица от Южна, Северна Америка и Африка , както и в Европа като съвместно представителите на клоновете в различните страни осъществявали трафикирането предимно на кокаин в посока към различни държави в Европа.

 

Подсъдимият Д. Ч.Д. поддържал контакт с подсъдимия П.Г.Б.- това ставало, както чрез посещения на Б. в затвора– видно от приобщената справка от затвора за посещения на подсъдимия/, така и чрез ежедневна , интензивна комуникация чрез разговори по мобилните апарати. Подсъдимият П.Г.Б. получавал финансиране от Д.; От една страна, П.Г.Б. самият набирал курирери от Р.Б.- напр. свидетелят Илия П.. Основната дейност на П.Г.Б. била да съдейства на куриерите на наркотични вещества да си изготвят международни паспорти / включително били покривани разходите по издаването на документи за самоличност /, закупувал самолетните им билети/ като предИмно това ставало чрез съдействието на свидетелката Г.Б./ , настанявал ги в хотели или хостели в С. при необходимост докато течал инструктажа им за поглъщане на наркотичните вещества, сам провеждал въпросния инструктаж, закупувал необходимите вещи за пътуване на лицата-раници, тениски, за да приличат куриерите на туристи. В деня на полета П.Г.Б. придружавал куриерите с такси до летището на Аерогара С.- салон заминаване, връчвал им самолетните билети, дребни джобни, с които да си заплатят таксито в държавата, в която пристигат и ги снимал с фотоапарата или телефона си. Снимките на куриерите се изпращали на участници в трафика на наркотични вещества в съответната държава, за да могат същите да се свържат с куриерите. П.Г.Б. връчвал на куриерите  подробни указания за това как да се придвижат от летището до съответния хотел,  телефонни номера на координаторите на дейността в съответната държава. Куриерите поддържали контакт с подсъдимия П.Б., както с намиращия се в Централния Софийски затвор подсъдим Д. Д.. Д. разполагал в килията си в СЦЗ с мобилни апарати. Така се очертава ролята на подсъдимия   П.Г.Б. като участник в организираната престъпна група , който бил дясна ръка на подсъдимия Д. и изпълнявал всички нареждания на последния, тъй като Д. бил възпрепятстван поради обстоятелството , че се намирал в СЦЗ.

 

Третият участник в организираната престъпна група бил подсъдимият М.С.У.Б. , който живеел в с. М., общ. С.. Основната функция на Б. била  свързана с набирането на куриери за трафика на наркотични вещества. Б. контактувал предимно с Б., поради обстоятелството  че контактите с Д. били по- ограничени поради факта, че Д. ползвал мобилните апарати само когато му е възможно. Б. бил на най- ниско ниво в изградената структура получавал оперативни нареждания от Б.. Ролята му била да събира личните данни на куриерите , след което чрез смс ги изпращал на подсъдимия Б., да съдейства на куриерите за издаването на задгранични паспорти, както и да придружава част от куриерите до С. или до предварително уговорено място, където ги предавал на подсъдимия Б..

 

Всички тези обстоятелства покриват съдържащите се в правната теория изисквания както следва - разпределените функции на участниците в групата ; указват на трайност на връзките между участниците, на установени правила между лицата, на установена йерархия в отношенията Престъпната насоченост на дейността на групата  не е инцидентна, за едно определено престъпление, за определен момент, а обхваща изричното съгласие на лицата за създаване на предпоставки за извършване на престъпления,  от категорията на посочените в закона без престъпленията да са конкретизирани, да са индивидуално определени, а са определени само по вид;  За съставомерността на деянието е достатъчно участниците в групата да са постигнали съгласие за извършване на престъпления- в случая трафик на наркотични вещества чрез посредничеството на куриери. За участниците в организираната престъпна група следва да налице съзнанието, че създаденото трайно структурирано сдружение е с предварително дефинирана цел. Относно критерият трайност- съгласно съдебната практика същият не следва да се свързва с времеви отрязък  на съществуването на групата, а се разглежда на плоскостта на установяването на трайна, устойчива връзка между всички или част от участниците в групата. Наличието на устойчива, трайна връзка между участниците в групата трябва да бъде констатирано не по принцип, а с оглед извършването на престъпленията, за които е създадена. В конкретния случай са налице  данни , че извършваната престъпна дейност е дейност на продължително, системно извършване, като са налице създадени рутинни форми на комуникации

          ОТНОСНО ФОРМАТА НА ВИНАТА:

 

При така изяснената фактическа и правна обстановка съдът намира, че подсъдимите Д. Ч. Д.;  М.С.У.Б.; П.Г.Б. са съзнавали обществено опасния характер на деянията, които са извършили, предвиждали са настъпването на обществено опасните последици, като са искали и целели настъпването на тези последици, поради което при извършването на  деянията са действали умишлено /при наличие на пряк умисъл/ по смисъла на чл. 11, ал.2 пр.1 от НК.

С оглед на което съдът намира, че подсъдимите са осъществили съставите на престъпленията, за които съдът ги призна за виновни, както от обективна така и от субективна страна, както следва:

- Д. Ч. Д. - по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1 НК

- М.С.У.Б. - чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК

- П.Г.Б. - по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК,

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО  И НАЧИНА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

С оглед искането на защитата и подсъдимите за разглеждане на делото по общия ред съдът счете , че предпоставки за определяне на наказанието е по реда на чл. 54 НК за подсъдимите Д. Ч. Д. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1 НК и за  М.С.У.Б., П.Г.Б. –по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК наказанието следва да се определи при условията на чл. 54 НК, а именно в пределите , предвидени от закона за извършените престъпления.

       v    

 

По отношение на подсъдимия Д. Ч. Д.

 

Разпоредбата на  чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1 НК предвижда налагането на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер от ПЕТ ДО ПЕТНАЙСЕТ ГОДИНИ .

 

Налице е висока обществена опасност на деянието, обусловена от естеството на дейността на организираната престъпна група, занимаваща се с трафик на високорискови наркотични вещества. Обществената опасност на подсъдимия следва да се прецени с оглед мястото и ролята му в дейността на организираната престъпна група. Д. Ч. Д. имал ръководна роля във функционирането на организираната престъпна група- част от международна престъпна група. Той спонсорирал дейността на българския клон от международната мрежа за трафик на наркотични вещества, осъществявал контакт с дилърите от другите държави, координирал движението и пътуването на изпратените от Б. куриери. Определял на кого какви суми да бъдат предоставени във връзка с извършваната дейност. Най- доверен сътрудник на подсъдимия Д. бил  подсъдимият П.Б.. Тъй като подсъдимият  Д. Ч. Д. имал ограничения при комуникирането си, поради пребиваването си в затвора през инкриминирания период – контактът с него се осъществявал чрез мобилни комуникации, по електронна поща, чрез посещения на негови сътрудници в затвора, а при неотложни случаи като посредник в контактите му бил именно подсъдимият Б..

Така ролята на Д. Ч. Д. била на –ръководител - най- високо ниво в изградената йерархична структура на организираната престъпна група.

 

 

При определяне на обществената опасност на Д. Ч. Д. се взеха предвид следните данни, характеризиращи личността му- същият е осъждан и то за престъпления , свързани с трафик на наркотични вещества . Като отегчаващи следва да се ценят високата обществена опасност на извършваната престъпна дейност, фактът че системно се занимава с еднородна престъпна дейност. Високата обществена опасност е обусловена от факта на изпращането на български граждани като курирери на наркотични вещества. Тези курирери не винаги са били наясно за естеството на предлаганата им работа, нито са били наясно с последствията, които ги грозят. От приобщените по делото писмени доказателствени средства се установиха многобройни случаи на задържани с наркотични вещества курирери в различни точки на света, които са изтърпяли или продължават да изтърпяват тежки присъди в чужди затвори. Видно от ВДС, изготвени чрез експлоатация на  СРС , както и от приобщените доказателства, събрани от информацията в мобилните апарати на подсъдимите/ чрез технически експертизи/ се установява, че има случаи на изчезнали куриери, за които липсва информация каква е съдбата им. В този контекст може да се осмислят показанията на свидетеля П.П., който макар да не събра смелост в хода на съдебното следствие да посочи подсъдимите като лицата, които са го изпратили във Френска Гвинана- дава много подробни и разтърсващи показания/ които се подкрепят и от приобщените ВДС, изготвени чрез експлоатация на СРС/, от които се установява как е бил принуден да погълне сто броя капсули, съдържащи наркотично вещество и кат след поглъщането им е получил пристъпи на задушаване. Не е ясна съдбата на   наричания от подсъдимия Д. и неговия сътрудник Н.  - куриер на име К., който е погълнал наркотичните вещества но н.га не се е прибрал. Вероятно последният не е имал късмета на свидетеля П. и не е могъл да преживее процедурата с поглъщане на капсули амфетамин.

Налице е безогледно жертване на човешки живот като куриерите  са попадали в чужди затвори или в лапите на смъртта. При тези факти съдът не намери наличието на обстоятелства, които да могат да се ценят като смекчаващи вината обстоятелства. Естеството на извършваните престъпления, характеризиращи се като престъпления с висока обществена опасност обуславят и високата обществена опасност на извършителя.

Във връзка с разпоредбата на чл. 54НК и след анализ на обществената опасност на деянието и на дееца, на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия Д. Ч. Д., ЛНЧ ********  съдът счита за  най- адекватно и справедливо за извършеното престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал.1 НК ,  вр. чл.54  ал.1 НК -  наказание в средната граница, предвидена за това престъпление , а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от  ДЕСЕТ ГОДИНИ.

Наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ осъденият Д. Ч. Д., ЛНЧ ******** следва да изтърпи на основание чл. 60,61, т.2 ЗИНЗС ефективно в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието.

 

 v    

По отношение на подсъдимия      М.С.У.Б.

 

Разпоредбата на чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК, предвижда налагането на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер от ТРИ до ДЕСЕТ ГОДИНИ .

 

Налице е висока обществена опасност на деянието, обусловена от естеството на дейността на организираната престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества. Обществената опасност на подсъдимия следва да се прецени с оглед мястото и ролята му в дейността на организираната престъпна група.  М.С.У.Б. бил на най- ниско ниво в йерархията на международна престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества, пренасяни чрез куриери. Б. набирал „мулета“ за групата, които изпращал в С. като ги свързвал с подсъдимия Б.. Същевременно част от куриерите били изпращани в чуждите държави без да знаят какво точно пренасят и значителен процент от тези хора  попаднали в затворите в различни държави като получили тежки присъди. По този начин с дейността си по набиране на куриери подсъдимият Б.  унищожил безвъзвратно десетки човешки съдби.

При определяне на обществената опасност на М.С.У.Б. се взеха предвид следните данни, характеризиращи личността му-лицето е неосъждано като не се установиха смекчаващи вината обстоятелства. Като отегчаващи следва да се ценят високата обществена опасност на извършваната от подсъдимия дейност.Макар и лице с висока обществена опасност следва да се отчете , че интензитета на тази опасност е по- нисък от тази на подсъдимите Б. и Д.. Подсъдимият не разполага с финансови, интелектуален и материален потенциал за реализиране на цялостен цикъл, свързан с трафика на високорискови наркотични вещества. Същевременно именно подсъдимият Б. е вербувал мулетата като част от хората не са имали предствава каква точно работа ще извършват. Поради горното- съдът счита по отношение на подсъдимия М.С.У.Б. за най- адекватно и справедливо за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК,  вр. чл.54 НК наказание  над средния предел, предвиден за това престъпление , а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ ГОДИНИ.

 

Наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ осъденият М.С.У.Б. следва да изтърпи на основание чл. 60,61, т.2 ЗИНЗС ефективно в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият М.С.У.Б., ЕГН ********** е бил с МНО „Задържане под стража”, считано от 14.11.2007Г. ДО 17.12.2008Г.

 

 v   По отношение на подсъдимия      П.Г.Б.

 

Разпоредбата на чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК, предвижда налагането на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер от ТРИ до ДЕСЕТ ГОДИНИ .

 

Налице е висока обществена опасност на деянието, обусловена от естеството на дейността на организираната престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества. Обществената опасност на подсъдимия следва да се прецени с оглед мястото и ролята му в дейността на организираната престъпна група.  П.Г.Б. бил най- близкия сътрудник на подсъдимия Д., той бил посредник между координаторите на дейността в чужбина и  Д., в моменти, в които последният не можел да комуникира, тъй като се намирал в затвора.

При определяне на обществената опасност на П.Г.Б. се взеха предвид следните данни, характеризиращи личността му-  подсъдимият е осъждан за престъпление със същото естество, а именно трафик на наркотични вещества, което може да се тълкува и като отегчаващо вината обстоятелство, тъй като и след инкриминирания период по настоящето наказателно производство подсъдимият Б. е продължил да участва в организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на наркотици. Съдът не намери смекчаващи вината обстоятелства.

Във връзка с разпоредбата на чл. 54, ал.1, т.1НК и след анализ на обществената опасност на деянието и на дееца, на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия П.Г.Б. съдът счита, че най- адекватно и справедливо за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2  НК,  вр. чл.54 НК, е наказание под М.ималния предел, предвиден за това престъпление , а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ.

 

 

Наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ осъденият П.Г.Б. ,ЛНЧ ********** следва да изтърпи на основание чл. 60,61, т.2 ЗИНЗС ефективно в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието.       

На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият П.Г.Б. ,ЛНЧ ********** е бил с МНО „Задържане под стража”, считано от 14.11.2007Г. ДО18.11.2008Г.

 

 

ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:

 

 

На основание чл.189, ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА подсъдимите Д. Ч. Д.; М.С С. У.Б.; П. Г. Б. е да заплатят поравно по сметка на  Специализиран наказателен съд направените по делото разноски в размер на 5761,02 лева.

 

ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО:

 

Като такива следва да се посочат ниското правно съзнание на подсъдимите, незачитане нравствените устои и законите на обществото, трайно изградените престъпни навици, безразличието към резултата от противоправното поведение, водещ до застрашаване на живота и здравето на неопределен кръг лица.

 

         

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО ДА БЪДАТ ПАЗЕНИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО  И ВЛИЗАНЕ НА ПРИСЪДАТА В СИЛА , СЛЕД КОЕТО:

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 

ВД- ИЗЗЕТИ С ПРОТОКОЛ от 13.11.2007г. ОТ ЗАТВОРА В ГР.С. / плик с надпис „ВД № 2“/, както следва:

 

1.На основание чл. 53,ал.1 „а“НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА  ,както следва:

Мобилен апарат „Нокиа 26**RH-86“, IMEI *****, с „ГЛОБУЛ“  карта- „БИ КЪНЕКТ“ *****;

Мобилен апарат „Моторола“, IMEI *****, без SIM- карта, с батерия.

Мобилен апарат „Самсунг“, IMEI *****, със SIM- карта “ВИВАТЕЛ” *****, с батерия.

Мобилен апарат „Нокиа 1600“, IMEI *****, SIM- карта, “М-ТЕЛ” *****, с батерия.

Мобилен апарат „Нокиа 1**0“,  IMEI  *****, SIM- карта *****,  без лого

Мобилен апарат „Нокиа 6080“, MEI *****, “ВИВАТЕЛ” карта № *****

 

ВСИЧКИ СИМ КАРТИ ПОДЛЕЖАТ НА УНИЩОЖЕНИЕ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ

Хендсфрий “Криеитив”, 5 бр. кабели за зарядни устройства с прерязани  накрайници и 3 с накрайници букси, без адаптери- подлежат на унищожение като вещи с незначителна стойност

n   

ВД- 5 БР. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ПРЕДАДЕНИ ДОБРОВОЛНО на 30.11.2007Г.

2.На основание чл. 53,ал.1 „а“НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ,както следва

Мобилен апарат „Нокия 6020“, IMEI *****, със SIM- карта “ВИВАТЕЛ” ***** с батерия.

Мобилен апарат „Сименс А75“, IMEI ***** SIM- карта, на „ГЛОБУЛ“  ***** с батерия.

Мобилен апарат „Нокия 1112“, IMEI ***** с к на “ВИВАТЕЛ”  № *****

Мобилен апарат „Нокиа 3120“, IMEI ***** без SIM- карта, с батерия и калъф

Мобилен апарат „Саеджем ЕС2005“, IMEI ***** и SIM- карта на „БИ КЪНЕКТ*****, IMEI а на телефона е на лепенка на капака.

Мобилен апарат „Нокиа 66**i“, IMEI ***** SIM- карта ***** с батерия

Мобилен апарат „Моторола C350“, IMEI ***** карта „Prima  *****

Фотоапарат модел „Олимпус FE 115“, с калъф.

ВСИЧКИ СИМ КАРТИ ПОДЛЕЖАТ НА УНИЩОЖЕНИЕ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ

 

n   

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ИЗЗЕТИ НА 13.11.2007Г., С ПРОТОКОЛ  ЗА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ОТ  МАЗЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. С., УЛ. „К.И.“ № 25, КАКТО СЛЕДВА:

 

3.ДА ОСТАНАТ ПО ДЕЛОТО:

СНИМКИ, БИЛЕТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:

 

2 бр. ФОТОСНИМКИ, 3 бр. принтирани, ЦВЕТНИ ФОТОСНИМКИ на мъж с панталони на райета и син суитчер, като на  принтираните на формат А4 снимки е записано: „П. ****“;

Фотокопие от  ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ на ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: ********** и л.к.  на П. М. П..

Електронен билет на П. П. на „Е“ от 03.**.2007г.,  електронен билет - изписан на английски

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на „Ю.“ на английски език – 1 стр.

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА  от хотел Ибис;

Джоб на самолетен билет на български език  съдържащо ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ НА „Е“ и БИЛЕТ ОТ „ЕВРОЛАЙНС“ на английски език  с надпис на джоба на английски език.;

Принтирана ЦВЕТНА СНИМКА на мъж, -  2 бр., като на гърба на едната снимка има надпис на английски език.

Принтирано  на  формат А-4  временно удостоверение за бежанец  *** лице и гръб, принтирано  на български с персонален № *** на П.А.,  роден 15.07.1980 г., в Н.;

 ЦВЕТНА СНИМКА НА МЪЖ с кафяв панталон, червен суичер, бяла шапка слънчеви очила, с преметната  на гърди синя мъжка чанта,  с прикачен ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ за резервация  на името на П.П. Г. на „ЮНИОН ИВКОНИ“, маршрут С.- А. 18.07.2007г.  и резервация на А. К. А. за С. – АДВ. Р.: Името на П.П. Г. не фигурира в описа на  ВД.А.;

Фотокопие от ЛИЧНА КАРТА НА М. И. Г., ЕГН: **********, лице и гръб;

 Фотокопие от ЛИЧНА КАРТА НА Д. С.К.,  ЕГН:********** с изписан с химикалка текст  „***“.

 Фотокопие от ЗАДГРАНИЧЕН РУМЪНСКИ ПАСПОРТ;

Фотокопие от ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ от Ф.Р. Н. на английски  с надпис на ръка с химикал

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на английски.

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ от 12.**.2007 на английски;

 Принтирана ЦВЕТНА СНИМКА НА МЪЖ от африкански произход с дата  08.11.2007г.;

Обложка на самолетен билет от т. авиолинии;

 ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ на английски;

          Цветно фотокопие на българска виза на М.Ш.А.;

 Копие на паспорт от Ф.Р. Н. на М.Ш.А.;

Бордни карти на т.те авиолинии – 2 бр;

Жълта книжка от  Ф.Р. Н. за ваксинация;

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ от т.те авиолинии; 

Лист от  САМОЛЕТЕН БИЛЕТ на т. авиолинии;

 Резервация  на английски език за хотел „Х.“- гр.С.; 

Фотокопие от задграничен паспорт на Ф.Р. Н. на М.Ш.А. и фотокопие от страница от паспорта;

Фотокопие на виза карта;

 Хартиен  джоб на „ГЕРМАНОС“, съдържащ указания на български- 4 листа, формат А-4 на български език, 2 бр.  на български език с латински букви, като единият е изписан лице – гръб с еднакво съдържание;

 Два  отрязани по половин  страници формат А-4 на английски език;

 3 бр. листи формат А-4;

 Разпечатка от поща yahoo на английски език

Изписан на  румънски текст  формат А-4;

Изписан на формат А-4 на английски език;

Изписани на английски  ръкописни текстове  и разпечатка от  поща yahoo на английски език;

Изписан на английски текст формат А-4 принтирана страница от yahoo  формат А-4, с надпис с химикалка

 Половин страница формат А-4, изписана на английски език      Половин страница формат А-4, печатно, с изписан гръб на ръка

Черен тефтер съдържащ изписани на английски текстове, както и изписани на български текстове;     Съдържащи се в джобче за лични документи изписани на латиница имена; Малък черен тефтер с надпис „06“ с изписани на английски текстове, с откъснати части от страници; Фотокопие от  текст изписан печатно на испански;Малък лист с изписан текст;

 

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ :

Банково бордеро от „ПОСТБАНК“ на името на  П. Б. за продадени  45,01 Евро, с изписан на гърба текст на английски език;

Бордеро от „У.Ю.“ с изпращач П. Б., получател М.О. от 15.**.2007г., за  сума- 172 USD;

Бордеро от „У.Ю.“

РАЗПЕЧАТКИ ОТ МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ:

Разпечатки от „ГЛОБУЛ“, фактура от 15.**.2007г., с клиент В.В. Боро за телефон ***, с разпечатка на телефонни разговори 2 листа, както и фактура и извлечение;

 

           4.      ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ:

Малък талон от  „У.Ю.“;

Плик за снимки с надпис П. Б.;

Брошура от хотел „Б.“;

Талон, входящ номер от заведена преписка в РУП С.;

 Малко тефтерче с телефонни номера и джобно календарче;

Фотокопие на телефонна карта

Брошура от „ЕВРОТАКСИ“ на испански; /за превод/

Пластика от клуб;

n   

ВД- №4, иззети в с. М. на  13.11.2007г. на М. Самуел Удо Б.,

5. На основание чл. 53,ал.1 „а“НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩИ БЕЗ СТОЙНОСТ:

СИМ КАРТИ:

 

SIM- карта „Prima